sobota, 16 lutego 2019
czwartek, 05 lipca 2018 10:21   
Z WIZYTĄ NA BUDOWIE. JAKI POSTĘP PRAC? Cz. III

W styczniu widać było potężne wykopy, już w kwietniu główna komora reaktora w około sześćdziesięciu procentach zalana była już żelbetonem. A jak jest teraz? Kolejny raz odwiedziliśmy będącą w budowie oczyszczalnię ścieków.

 

 

Była to nasza trzecia tegoroczna wizyta na będącej w budowie oczyszczalni ścieków. Co prawda cały obszar to dalej jeden wielki plac budowy ale trwa już montaż specjalistycznych urządzeń.

Postępy prac widoczne są gołym okiem. Wszystko się zmienia. Tam, gdzie jeszcze na początku roku były głębokie wykopy teraz stoją już różne specjalistyczne obiekty budowlane. W innych trwa już montaż różnych urządzeń. Prace przy budowie oczyszczalni ścieków realizowane są w szybkim tempie.

Przypomnijmy: Dwudziestego drugiego listopada ubiegłego roku w pionkowskim magistracie podpisana została odpowiednia umowa na budowę oczyszczalni. Ze strony naszego samorządu, czyli Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego Sp. z o.o. umowę podpisał prezes PWKC Krzysztof Kowal oraz członek zarządu PWKC Robert Pyryt a Inżynieria Rzeszów S.A. reprezentowana była przez prezesa Jerzego Karola Żyłę i członka zarządu Grzegorza Króla. Z kolei we wtorek piątego grudnia 2017 roku wbita została pierwsza łopata symbolizująca rozpoczęcie inwestycji.

Głównym elementem nowej oczyszczalni jest tak zwany reaktor. W styczniu tego roku widać tam było potężne wykopy. Z kolei w kwietniu główna komora reaktora już w sześćdziesięciu procentach zalana była betonem. Teraz przynajmniej z zewnątrz budowa reaktora jest już finalizowana i trwa tam montaż urządzeń.

W innych częściach oczyszczalni przy kolejnych obiektach prace postępują równie szybko. W stacji dmuchaw także montowane jest już specjalistyczne wyposażenie. Również w przepompowni osadu trwa montaż rożnej aparatury technicznej. Również budowa dwóch kolejnych osadników jest mocno zaawansowana. Po głębokich wykopach nie ma już ani śladu a konstrukcja zalewana jest betonem.

Cała przestrzeń oczyszczalni to dalej jeden wielki plac budowy. Szczególnym wyzwaniem dla całego zespołu budowlanego jest realizacja robót z zachowaniem ciągłości pracy dotychczasowej oczyszczalni. Stare urządzenia jeszcze pracują zapewniając ciągłość procesu oczyszczania. Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia uzyskiwać będzie posiadać wysoką redukcję zanieczyszczeń. Technologia oczyszczalni i nowe urządzenia po wykonaniu inwestycji umożliwi uzyskanie stężeń zanieczyszczeń w odpływie zgodnych z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa.

Wartość podpisanej umowy dla zadania pierwszego, a więc na przebudowę i modernizację oczyszczalni opiewa na kwotę w wysokości 31 875 450, 00 PLN w tym 23% należnego podatku od towarów i usług VAT, tj. 5 960 450 obowiązującego w dniu Udzielenia Zamówienia. Wynagrodzenie netto wynosi 25 915 000, 00 PLN. Z kolei całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35 905 369, 74 zł w tym: Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29 362 342, 88 zł, wartość podatku VAT - 6 543 026, 86 zł, dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020 - 63, 75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493, 58 zł, wkład własny Beneficjenta – 36, 25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849, 30 zł.

 

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster