sobota, 16 lutego 2019
poniedziałek, 02 lipca 2018 12:00   
KĄPIELISKO OKAZJONALNIE ALE RATOWNIK PRZEZ CAŁY SEZON

Co prawda w tym sezonie wakacyjnym nad Stawem Górnym będzie tylko miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli ale zabezpieczenie ratownicze będzie przez cały sezon.

 

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany do kąpieli nie będący zarazem kąpieliskiem. Idea powstania tego typu miejsc oparta jest na stworzeniu krótkotrwałego miejsca do kąpieli – taki system wakacyjnego wypoczynku nad wodą obowiązuje w bieżącym sezonie nad Stawem Górnym w Pionkach.

Co to oznacza? Oznacza to, że z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli będzie można korzystać tylko w określone dni. Wówczas nad zabezpieczeniem takiego miejsca będzie czuwało co najmniej dwóch ratowników.

W tym sezonie miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli jest otwarte od dnia 29.06. do 31.08.2018 r., w godzinach 10.00 – 18.00 następujące dni: 29.06., 30.06., 01.07., 06.07., 07.07.,08.07., 13.07., 14.07., 15.07., 20.07., 21.07., 22.07., 27.07., 28.07., 29.07., 03.08., 04.08., 05.08., 10.08., 11.08., 12.08., 17.08., 18,08., 19.08., 24.08., 25.08., 26.08. 31.08.

A co w pozostałe dni kiedy wczasowicze będą chcieli skorzystać z wodnych kąpieli? Jak zapewnia kierownik Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Pionki Andrzej Iwanowski ratownik nad Stawem Górnym będzie również obecny w pozostałe dni.

- Zdecydowaliśmy, że ratownik będzie w ośrodku nad Stawem Górnym także w pozostałe dni nie wyznaczone w harmonogramie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – powiedział nam kierownik Wydziału Sportu i rekreacji Urzędu Miasta Andrzej Iwanowski.

(r.f.) (red)

 

REGULAMIN OŚRODKA REKREACJI I WYPOCZYNKU „STAW GÓRNY” W PIONKACH PRZY UL. POLNEJ 81

 

1. Warunkiem korzystania z Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Staw Górny” w Pionkach jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.

2. Ośrodek „Staw Górny” jest obiektem zarządzanym przez Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Pionki.

3. Ośrodek jest ogólnodostępny przez cały rok.

a) Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli otwarte w sezonie letnim (czerwiec - sierpień w godzinach: (10.00 – 18.00)

b) Wypożyczalnia sprzętu wodnego i rekreacyjnego czynne w sezonie (czerwiec – sierpień w godzinach: 10.00 – 19.00).

4. Dzieci i młodzież do lat 15-tu mogą przebywać na terenie Ośrodka oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania regulaminu.

6. Na terenie Ośrodka dostępny jest następujący kompleks:

a) oznakowane strzeżone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli czynne w okresie letnim;

b) Wakepark – wyciąg do nart wodnych czynny w sezonie;

c) wypożyczalnia sprzętu wodnego i rekreacyjnego czynna w sezonie;

d) boisko do siatkówki plażowej czynne w sezonie;

e) boisko do piłki ręcznej plażowej czynne w sezonie;

f) boisko do piłki nożnej plażowej czynne w sezonie,

g) plaża z natryskami czynna w sezonie;

h) urządzenie wolnostojące do korzystania z prądu i internetu (greencharger, greenspot) ;

i) plac zabaw dla dzieci;

j) zewnętrzna siłownia;

k) tężnie solankowe;

l) parking .

7. Kąpiel i pływanie dozwolone jest w okresie letnim w godzinach 10.00 – 18.00 wyłącznie na terenie wyznaczonego i oznakowanego strzeżonego kąpieliska z obsługą ratowniczą.

Kąpiel poza oznakowanym terenem i okresem otwarcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest zabroniona.

Fakt otwarcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli potwierdza stosowne oznakowanie umieszczone na tablicach informacyjnych. Brak takiego oznakowania lub oznakowanie „ Zakaz kąpieli” oznacza, że miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nie jest strzeżone i obowiązuje zakaz kąpieli.


Uwaga!!!!!! Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za osoby kąpiące się poza okresem otwarcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i poza terenem oznakowanego strzeżonego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli! Osoby kąpiące się wbrew ww. zakazowi czynią to na własną odpowiedzialność!!!.


8. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem „ Ratownik”.

9. Osoby korzystające z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy. Używanie jednostek pływających prywatnych na terenie Ośrodka jest zabronione.

10. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub bycie pod wpływem innego środka odurzającego. Zabrania się również wnoszenia na teren Ośrodka napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.

11. Poza punktami i ogródkami gastronomicznymi obowiązuje zakaz spożywania i sprzedaży alkoholu.

12. Korzystanie z wypożyczalni sprzętu wodnego i rekreacyjnego, wyciągu do nart wodnych, tężni solankowych, parkingu możliwe jest wyłącznie za odpłatnością wg obowiązującego cennika.

13. Wędkowanie na terenie Ośrodka dozwolone jest jedynie dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego z ważną Licencją na połów ryb.

14. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.

16. Przebywanie psów na terenie Ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy. Osoby wchodzące na teren Ośrodka z psem zobowiązuje są do nie wpuszczania go na teren strzeżonego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jak i również w obręb piaszczystych plaży. Zabrania się wpuszczania psów do wody na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli .

17. Jazda rowerem, motorem, skuterem, samochodem, quadem oraz innymi pojazdami silnikowymi na terenie

Ośrodka oraz po piaszczystych plażach jest zabroniona.

18. Prowadzenie działalności handlowej dozwolonej jest po uzyskaniu zgody zarządcy Ośrodka.

19. Zabrania się osobom korzystającym z Ośrodka:

- wchodzenie do wody wbrew zakazom;

- niszczenia urządzeń i sprzętu Ośrodka;

- zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób korzystających z Ośrodka, a w szczególności poprzez:

popychanie i wrzucanie innych osób do wody, głośne słuchanie muzyki, radia, CD itp.

- skakania do wody z wypożyczonego lub z własnego sprzętu wodnego, brzegu, pomostu i wszelkich

konstrukcji;

- zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Ośrodka, w tym w szczególności plaży, wody jak i używania

środków chemicznym w zbiorniku wodnym;

- używania łodzi motorowych;

- palenia ognisk;

- wydobywania torfu i piasku;

- niszczenia skarp;

- wysypywania wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na teren Ośrodka, czy do plastikowych

pojemników na śmieci;

- niszczenia urządzeń i sprzętu będącego własnością Ośrodka;

- wycinania drzew i gałęzi.

20. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść

do rozstawionych pojemników na odpady.

21. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną

za wyrządzone szkody.

22. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu Ośrodka dozwolone jest jedynie w miejscach wyraźnie

na ten cel wyznaczonych.

23. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Ośrodka,

jak również zostaną powiadomione stosowne służby organów państwowych.


Zarządcą Ośrodka Staw Górny w Pionkach jest Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Pionki. Uwagi można zgłaszać pod numerem telefonu 516 275 634 od godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. Numery dyżurne czynne w dni powszednie od godz. 15 oraz w dni wolne od pracy tel. 515 435 442 lub tel. 517 110 770


Telefony alarmowe:

997 – Policja

998 – Straż pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe

112 – Alarmowy (z tel. komórkowego)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster