sobota, 16 lutego 2019
środa, 27 czerwca 2018 18:00   
RADNI OBRADOWALI – ABSOLUTORIUM UDZIELONE

Zdecydowaną większością głosów radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Pionki Romualdowi Zawodnikowi za wykonanie budżetu za ubiegły rok.

 

Po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego, chociaż z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Skarbnika Miasta Pionki oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium za ubiegły rok.

Absolutorium to forma prawnej instytucji, dzięki której radni oceniają pracę burmistrza za cały miniony rok. Ocena ta opiera się na dokumencie zwanym "sprawozdaniem z wykonania budżetu" i powinna obejmować tylko konkretny rok budżetowy. Uchwała absolutoryjna zazwyczaj budzi wiele emocji i jest przyczynkiem do ożywionej dyskusji radnych. Tak było i tym razem.

Za 2017 rok dochody miasta po wprowadzeniu w ciągu roku rożnych zmian wyniosły ponad siedemdziesiąt milionów złotych – 73 657 407 zł, co stanowi 102, 6% zaplanowanych pierwotnie dochodów i stanowi wzrost o około 20% w stosunku do roku 2016. Wydatki zaplanowano na 78 521 063 zł w po wprowadzeniu zmian w ciągu roku wyniosły 72 478 980 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły siedemnaście procent – 17 %. Zobowiązania miasta, czyli dług wynosi blisko osiemnaście milionów złotych – 17 920 211 zł i jak podkreślano systematycznie się zmniejsza.

Zanim przystąpiono do dyskusji nad wykonaniem budżetu i udzieleniem absolutorium odczytana została opinia organu nadzorczego, czyli regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji rewizyjnej. RIO wydała pozytywną opinię odnośnie naszego budżetu, chociaż tradycyjnie już od wielu lat z pewnymi uwagami. Żadnych wątpliwości nie miała natomiast Komisja rewizyjna, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Romualda Zawodnika. Wątpliwości mieli jednak niektórzy radni w tym Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski.

- Nie mam wątpliwości, że tak zwane „słupki statystyczne” wyglądają dobrze. W tym roku jednak będę głosował przeciwko udzieleniu absolutorium – stwierdził Zbigniew Belowski. Zdaniem Przewodniczącego Rady Miasta radni dość często są zaskakiwani nowymi inwestycjami oraz coraz większymi wydatkami, które wcześniej nie były konsultowane.

- W 2014 roku, kiedy przejmowaliśmy finanse miasta to wszyscy byliśmy przerażeni w jak złym stanie jest samorządowy budżet. Systematycznie jednak pracowaliśmy czasami podejmując trudne decyzje, aby poprawić finanse miasta – mówił z kolei burmistrz Romuald Zawodnik. Powiedział również, że ubiegły rok zamiast deficytem zamknął się nadwyżką w kwocie około trzech milionów złotych.

- Wspólnie z Radą Miasta czasami podejmowaliśmy niepopularne decyzje, aby w minionych latach ratować budżet. Mówiąc w finansach za ubiegły 2017 rok śmiało można powiedzieć, że finanse są w bardzo dobrym stanie – mówił dalej Romuald Zawodnik. Negatywnie ubiegłorocznych finansach wypowiadał się radny Wojciech Maślanek.

- Według mojej oceny działalność burmistrza za miniony rok jest bardzo krytyczna – mówił radny Wojciech Maślanek.

- Przecież to zasługą Państwa, całej Rady Miasta jest to, że stan finansów znacznie się poprawił – mówił z kolei Romuald Zawodnik. Zapewne dyskusja byłaby długa gdyby nie wniosek radnej Ewy Figurskiej dotyczący zamknięcia dyskusji w tym punkcie obrad. Za przyjęciem wniosku o zamknięciu dyskusji opowiedziało się dziewięciu radnych, dwóch było przeciw a jeden wstrzymał się od głosu.

Jednocześnie za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Pionki Romualda Zawodnika głosowało dziewięciu radnych, trzech było przeciw a jeden radny wstrzymał się od głosu. Absolutorium za 2017 rok zostało udzielone.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster