sobota, 16 lutego 2019
czwartek, 24 maja 2018 12:54   
TO PEWNE: MAMY „BOMBĘ EKOLOGICZNĄ Nr 3”

Na terenie byłego „Pronitu” odkryte zostały kolejne pokłady niebezpiecznej nitrocelulozy. Wszystko na to wskazuje, że jej rozmiar przewyższa zutylizowaną już tzw. „bombę ekologiczną Nr 1” oraz będącą w trakcie utylizacji „bombę ekologiczną Nr 2”.

 

Niestety jak się okazało dwie niebezpieczne „bomby” w naszym mieście to za mało. Odnalezione zostały kolejne pokłady niebezpiecznej nitrocelulozy. Ich ilość według wstępnych szacunkowych danych przewyższa „bombę Nr 1” oraz bombę Nr 2”.

Od kilku lat nasze miasto zmaga się z problemem utylizacji tak zwanej „bomby ekologicznej”, czyli nitrocelulozy, która zalega na terenie dawnego „Pronitu”. Sprawa nie jest nowa. Pierwszy raz szeroko omawiana była już w styczniu 2015 roku, kiedy to oficjalnie poinformowano o znalezieniu nitrocelulozy.

- Śmiało można powiedzieć, że nitroceluloza na dawnym wydziale „PA” to „bomba ekologiczna”. Jeszcze w ubiegłym roku (2014 przyp. red) samorząd podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie, której miasto otrzymało ponad dwa miliony złotych – mówiła w styczniu 2015 roku Zastępca Burmistrza Miasta Pionki Jolanta Sarnecka – Buczek. Na podstawie tej umowy pionkowski samorząd pozyskał 2 400 000 zł. Całość zadania została oszacowana na trochę ponad trzy miliony złotych 3 200 000 zł.  Po miesiącach prac „bomba ekologiczna Nr 1” została zutylizowana.

Niestety w tracie prowadzonych robót odkryto kolejne pokłady nitrocelulozy, których wielkość znacznie przewyższała „bombę Nr 1”. Oszacowano, że jej ilość to około osiemset ton. Tym razem miasto także uzyskało znacznie wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad dziewięciu milionów złotych. Po uzyskaniu gwarancji dofinansowania niezwłocznie ogłoszony został przetarg i został wyłoniony wykonawca, który prowadzi utylizację. Zajmuje się tym firma „Mesko” S.A., która złożyła najtańszą ofertę opiewającą na trochę ponad siedem milionów - 7 409 170, 84 zł. Jednocześnie założono, że utylizacja „bomby Nr 2” prowadzona będzie w trzech etapach: Pierwsza część obejmująca usunięcie 192, 01 MG niebezpiecznej substancji przewidziana została do trzydziestego października 2017 roku, druga część w ilości 363, 70 MG do trzydziestego października 2018 roku a trzecia ostatnia część w ilości 115, 21 MG do trzydziestego sierpnia 2019 roku.

Na szczęście proces utylizacji przebiega bardzo sprawnie i jeszcze w tym roku wszystkie pokłady niebezpiecznej nitrocelulozy wchodzące w skład tak zwanej „bomby ekologicznej Nr 2” zostaną usunięte.

- Nasze miasto w sposób wzorcowy radzi sobie z tym problemem. Już za kilka miesięcy i przede wszystkim jeszcze w tym roku całość niebezpiecznej nitrocelulozy zostanie zutylizowana – powiedział nam obecnie Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik.

Niestety w trakcie prowadzonych prac odkryte zostały kolejne pokłady nitrocelulozy, które śmiało już można określić jako „bombę ekologiczną Nr 3”. Na razie wstępne dane szacują jej ilość na około 1000 ton. Tym samym tej niebezpiecznej substancji jest znacznie więcej niż łącznie przy „bombie Nr 1” i „bombie Nr 2”.

Ponadto należy podkreślić, że aktualnie znaleziona nitroceluloza zalega znacznie głębiej niż dotychczasowa. Do tej pory głębokość nie przekraczała średnio 1,5 metra a tej teraz znalezionej sięga ponad dwóch i pół metra. Miasto kolejny raz będzie więc musiało zabiegać o środki zewnętrzne, zapewne wielomilionowe i jednocześnie zabezpieczyć tzw. wkład własny, na który częściowo musi znaleźć pieniądze we własnym budżecie a część zapewne pozyskać również z innych źródeł.

- Będziemy starali się aneksować dotychczasową umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Mamy nadzieję, że Rząd RP życzliwie podejdzie do tego zagadnienia i pomoże nam w pozyskaniu środków na utylizację” bomby ekologicznej Nr 3” – mówi nam dalej burmistrz Romuald Zawodnik.

Jak by tego było mało to okazało się, że znaleziona obecnie nitroceluloza jest mocno wysuszona, a więc bardziej niebezpieczna niż ta, która znajdowała się w „bombie Nr 1” i bombie Nr 2”.

ROMAN FIDO

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster