niedziela, 20 stycznia 2019
środa, 07 lutego 2018 13:00   
PIENIĄDZE NA CMENTARZ PRZEGŁOSOWANE

Kilka godzin trwała kolejna już nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Podczas obrad radni skupili się głównie na problematyce cmentarza komunalnego. Po wielu godzinach dyskusji przyznali jednak środki na pierwszy etap budowy.

 

Nowa spółka komunalna na bazie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz budowa cmentarza komunalnego – te dwa tematy zdominowały wtorkową nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Dyskusja była wielogodzinna i czasami burzliwa. Emocji nie brakowało.

Najważniejsza informacja z wtorkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta jest taka, że radni przegłosowali uchwałę budżetową, w której zawarte zostały środki w kwocie dwóch milionów złotych na pierwszy etap budowy cmentarza komunalnego. Zanim jednak do tego doszło przez wiele godzin toczyła się momentami bardzo burzliwa dyskusja.

Obrady kolejnej pięćdziesiątej sesji Rady Miasta zwołanej w trybie nadzwyczajnym rozpoczęły się od dyskusji w sprawie uchwały dotyczącej planowanej spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych i dokapitalizowania spółki kwotą trzystu tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań likwidowanego zakładu komunalnego MZUK.

- Burmistrz nie przedstawił zasadności powołania nowej spółki komunalnej. Moim zdaniem spółka będzie generowała tylko niepotrzebne koszty. Jak ta nowa spółka ma konkurować na wolnym rynku z innymi podmiotami, skoro posiada mocno przestarzały i wyeksploatowany park techniczny – rozpoczął dyskusję radny Wojciech Maślanek.

Z kolei zdaniem radnego Kazimierza Myśliwca, aby spółka miała dobry start to należy jej pomóc a nie tylko przeszkadzać.

- Spółka jest nasza, pionkowskiego samorządu. Naszym obowiązkiem jest więc jej pomóc – mówił Kazimierz Myśliwiec. Za dokapitalizowaniem i jednocześnie wzmocnieniem spółki opowiedział się również Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski.

- Co mnie do tego przekonało? Przede wszystkim postawa samych pracowników, którzy w rozmowach ze mną stwierdzili, że spółka stwarza nowe możliwości rozwoju i daje podstawy dla stabilnego bytu gospodarczego – podkreślił w swej wypowiedzi Zbigniew Belowski. O spółce mówiła również prezes tego nowego komunalnego podmiotu gospodarczego Małgorzata Cieciura.

- Mieszkańcom należy się jak najszersza informacja o nowej spółce – rozpoczęła swą wypowiedź prezes Małgorzata Cieciura. Zaznaczyła, że w ostatnich kilku miesiącach, gdy pełniła obowiązki dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych wprowadzono szereg zmian. Między innymi gruntownie przeanalizowane zostały finanse spółki.

- Pozwoliło to zoptymalizować koszty i podnieść efektywność i wydajność naszych działań – mówiła dalej Małgorzata Cieciura. Przeprowadzona została wewnętrzna restrukturyzacja, każde stanowisko zostało dokładnie sprawdzone i przeanalizowane. Niektórzy pracownicy odeszli na emeryturę a zakład nie zatrudniał nowych osób.

- Już tylko w ten sposób udało nam się wprowadzić pewne oszczędności. Oczywiście jednak zmniejszenie etatów możliwe jest tylko do pewnych granic. Gdy przybędzie nam nowych obowiązków zapewne będziemy musieli przyjmować nowych pracowników – kontynuowała swą wypowiedź prezes nowej spółki. Jednocześnie argumentowała, że jeżeli MZUK nie przekształci się w spółkę to nie będzie mógł prowadzić niektórych działalności. Tak będzie między innymi z administracją wspólnot mieszkaniowych.

Po dyskusji radni podzielili pogląd, że spółka powinna zostać dokapitalizowana i zgodzili się na przyjęcie tej uchwały. Dwunastu radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, dwóch było przeciw, jeden radny był nieobecny. Jednocześnie radni przyjęli uchwałę dotyczącą środków na wykonanie audytu energetycznego oraz na budowę nowych punktów oświetleniowych.

Znacznie większa i bardziej burzliwa dyskusja wywiązała się przy projekcie uchwały dotyczącej przeznaczenia dwóch milionów złotych pod pierwszy etap budowy cmentarza komunalnego. Momentami było bardzo gorąco. Początkowo z dyskusji wynikało, że radni większością głosów odrzucą ten projekt.

- W sprawie cmentarza zrobiło się duże larum. Na poprzedniej sesji otrzymaliśmy projekt, z którego wynikało, że budowa cmentarza komunalnego będzie kosztowała około dziesięciu milionów netto. Na tym etapie naszych finansów nie widzę możliwości, aby nasz pionkowski samorząd mógł zrealizować tak kosztowną inwestycję – rozpoczął dyskusję Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski. Zaznaczył jednocześnie, że zaproponowana uchwała dotyczy co prawda tylko pierwszego etapu, ale skoro budowa zostanie rozpoczęta to logiczne jest, że należy również realizować kolejne jej etapy.

- Gdy doliczymy podatek VAT oraz zapewne inne koszty to może się okazać, że cmentarz według przedstawionego projektu będzie kosztował około czternastu czy piętnastu milionów złotych. Uważam ten projekt za megalomański – mówił dalej Zbigniew Belowski – Ja tego projektu nie akceptuję – skwitował swą wypowiedź Przewodniczący Rady Miasta.

Koncepcji budowy cmentarza bronił Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik, który powiedział między innymi, że przedstawiona uchwała dotyczy tylko pierwszego etapu a jej realizacja umożliwi pochówki już w czerwcu lub najpóźniej pod koniec wakacji tego roku.

- Widzę, że im bliżej wyborów tym większa demagogia. Już dwa lata temu to Państwo Radni opowiedzieli się za koncepcją budowy cmentarza komunalnego. Wówczas były przedstawione pierwsze plany. Każdy mógł się z tym zapoznać – mówił Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik. Powiedział, że gotowy projekt miasto otrzymało dopiero półtora miesiąca temu i jednocześnie przyznał, że sam jest zaskoczony tak dużymi kosztami.

- Świadomie zdecydowaliśmy, że budujemy w tym miejscu chociaż zdawaliśmy sobie sprawę, że teren jest trudny a przedsięwzięcie może być kosztowne. Zależało nam jednak na czasie, aby jak najszybciej rozpocząć inwestycję. Tylko w tym miejscu plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają na budowę cmentarza. Gdybyśmy chcieli budować w innym miejscu to samo sporządzenie planów trwałoby dwa lub trzy lata. A takiego czasu nie mamy – mówił Romuald Zawodnik.

- W przedstawionym projekcie uchwały zawarte są tylko niezbędne inwestycje wraz z ich szczegółowych zaznaczeniem co musi zostać wykonane. I te koszty opiewają na dwa miliony złotych. Gdy wykonamy to przedsięwzięcie to pierwsze pochówki będą możliwe już prawdopodobnie na początku czerwca tego roku lub najpóźniej pod koniec wakacji – mówił dalej burmistrz.

Kwota dwóch milionów złotych obejmuje: sieć wodociągowa: 155 834, 85 zł, sieć kanalizacji deszczowej – 214 512, 00 zł, sieć kanalizacji sanitarnej – 146 411, 82 zł, ogrodzenie tymczasowe – 23 481, 25 zł, ogrodzenie stałe – 50 778, 25 zł, roboty ziemne, profilowanie terenu, budowa dróg dojazdowych – 687 603, 49n zł, roboty ziemne, wykonanie nasypu Krypta – 127 368, 00 zł, ściany oporowe krypta – 220 026, 60 zł. Po doliczeniu podatku VAT w kwocie 373 983, 74 zł daje to sumę dwóch milionów złotych – 2 000 000, 00 zł.

- Jednocześnie należy zaznaczyć, że kwota dwóch milionów złotych pochodzi z oszczędności budżetowych z ubiegłego roku. Pracujemy więc oszczędnie i oglądamy każdą złotówkę – mówił dalej Romuald Zawodnik.

- Cmentarz jest potrzebny chociaż zgadzam się, że przedstawiony całościowy projekt jest „wypasiony”. Jednak te dwa miliony złotych są niezbędne na podstawowe prace – mówił z kolei radny Stanisław Pacam. Po wielu godzinach dyskusji, wzajemnych słownych przepychanek oraz kilku przerw na konsultacje pomiędzy radnymi przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się dziesięciu radnych, dwóch było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu a jeden radny, przewodniczący Zbigniew Belowski nie wziął udziału w głosowaniu zgłaszając jednocześnie tak zwane votum separatum – Bardzo, ale to bardzo nie akceptuję takiego stylu chociaż wszyscy sobie zdajemy, że cmentarz komunalny jest potrzebny – podsumował Zbigniew Belowski.

Przyjęta uchwała umożliwia ogłoszenie przetargów na najbardziej pilne i konieczne prace przy budowie cmentarza komunalnego. Administracją cmentarza ma zająć się nowa spółka, która powstaje na bazie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Pod koniec lutego przedstawione zostaną jednocześnie szczegółowe wyliczenia i stawki dotyczące cen obowiązujących na cmentarzu komunalnym.


(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster