niedziela, 20 stycznia 2019
poniedziałek, 05 lutego 2018 11:43   
RUSZA PRZEBUDOWA PSZOK

Pionkowski samorząd ogłosił przetarg na przebudowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W listopadzie ubiegłego roku w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu podpisana została umowa na dofinansowanie przebudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Teraz został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.

Sprawa nie jest nowa. O pozyskaniu środków unijnych na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) pisaliśmy jeszcze w 2016 roku. Nasz pionkowski wniosek znalazł się wśród beneficjentów z Działania 5.2 Gospodarka Odpadami. Nabór wniosków ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych.

Jednak dość zawiłe procedury formalna prawne spowodowały, że odpowiednia umowa na dofinansowanie tego przedsięwzięcia została podpisana dopiero w listopadzie ubiegłego roku. Teraz pionkowski samorząd ogłosił przetarg budowlany.

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pionkach – czytamy w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jak dalej czytamy w ogłoszeniu w ramach inwestycji zostaną między innymi wybudowane i zamontowane (dostarczone) następujące elementy : wiata stalowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do kontenera socjalno-biurowego, przyłącze energii elektrycznej do kontenera socjalno-biurowego, wewnętrzna linia zasilająca oświetlenia terenu (trzy słupy oświetleniowe), ogrodzenie terenu, nawierzchnia utwardzona, gotowy typowy kontener socjalno-biurowy, waga pomostowa wraz ze stołem do wagi pomostowej, samochodowa waga mobilna, kontenery - pojemniki na odpady.

Przebudowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie na terenie dawnego „Pronitu”. Celem utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pionkach jest umożliwienie mieszkańcom miasta bezpłatne dostarczenie odpadów problemowych. Z punktu PSZOK korzystać będą mogli wyłącznie mieszkańcy Gminy Miasta Pionki. Do PSZOK przyjmowane będą nieodpłatnie odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Miasta Pionki. Projekt zasięgiem obejmie całą Gminę Miasta Pionki i będzie służył wszystkim mieszkańcom miasta.

Ogłoszony przetarg zakłada, że podmioty gospodarcze, które będą chciały ubiegać o wykonanie zadania swoje oferty powinny złożyć do dziewiętnastego lutego tego roku. Inwestycja powinna zakończyć się do trzydziestego maja tego roku.

Na przebudowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pionkowski samorząd pozyskał dofinansowanie zewnętrzne w kwocie ponad czterystu tysięcy złotych - 431 261, 89 zł przy szacowanej wartości całego przedsięwzięcia na trochę ponad pół miliona - 539 077, 37 złotych.

(r.f.)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster