niedziela, 20 stycznia 2019
czwartek, 01 lutego 2018 12:47   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. JAKIE INWESTYCJE W TYM ROKU?

Pionkowski samorząd opublikował plan zamówień publicznych na 2018 rok. Co zbudujemy, co wyremontujemy a co zakupimy?


Od 2017 roku zamawiający w tym i samorządy muszą publikować plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Mają na to 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego.

Obowiązek publikowania planów wprowadziła obowiązująca od lipca 2016 r. nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Dodała ona do ustawy art. 13a. Zgodnie z nim plany muszą umieszczać na swych stronach internetowych wszystkie jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a także inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne.

Czemu ma to służyć? Z jednej strony ma to systematyzować proces udzielania zamówień przez samych zamawiających, z drugiej zaś zwiększać ich transparentność i informować przedsiębiorców, tak by mogli z wyprzedzeniem przygotować się do startu w przetargach.

Pionkowski samorząd zgodnie z obowiązującym prawem opublikował plan zamówień publicznych na 2018 rok. Co zbudujemy, co wyremontujemy a co zakupimy? Sprawdziliśmy.

I tak już w pierwszym kwartale tego roku planuje się między przebudowę istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Zakładowej. Szacunkowa wartość tego to trochę ponad pół miliona złotych - 535.000,00 zł. Kolejną inwestycją zakup i montaż wyposażenia do będącego w trakcie modernizacji boiska sportowego na terenie stadionu. Tu wartość zamówienia oszacowano na trochę ponad dwieście tysięcy złotych - 210.000,00 zł.

Znaczna część środków finansowym zaangażowana zostanie w budowę cmentarza komunalnego. W tym przypadku planuje się ogłosić kilka przetargów. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku ogłoszony zostanie przetarg - Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Kozienickiej – wykonanie sieci wod.-kan. i deszczowej – wartość zamówienia to ponad osiemset tysięcy złotych - 855.710,00 zł. Ponad czterysta tysięcy złotych - 450.000,00 zł ma kosztować „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Kozienickiej – roboty ziemne, podwyższenie i niwelacja terenu. Kolejne ponad trzysta tysięcy złotych - 320.300,00 zł zarezerwowano również na budowę cmentarza – ogrodzenie terenu, mury oporowe, schody zewnętrzne itp.

Potężne wielomilionowe inwestycje pionkowski samorząd przewiduje w modernizację i przebudowę nowej infrastruktury na terenie Stawu Górnego. Inwestycje nad stawem możliwe są dzięki pozyskaniu przez nasz samorząd funduszom zewnętrznym w kwocie ponad pięciu milionów złotych – 5 370 971, 65 zł. Zamówienia publiczne związane ze Stawem Górnym miasto Pionki planuje ogłosić w drugim kwartale tego roku. W pierwszej kolejności za kwotę ponad półtora miliona złotych - 1.503.355,00 zł planowana jest przebudowa i modernizacja budynku „A”. Kolejne ponad milion sześćset tysięcy - 1.680.000,00 zł planuje się przeznaczyć na modernizacja budynku B i C oczywiście również nad Stawem Górnym. Trochę ponad pół miliona - 525.406,00 zł zarezerwowano na zagospodarowanie terenu nad stawem. Ponad sześćdziesiąt tysięcy - 67.000,00 zł mają kosztować roboty budowlane ujęte w zakresie „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy stawie Górnym w Pionkach – elementy wodne”. Kolejne elementy wodne mają kosztować ponad siedemset tysięcy złotych - 734.480,00 zł. Z kolei budowa basenu zewnętrznego to wydatek, na który przewidziano równe osiemset tysięcy złotych. Ciekawą propozycję będzie zupełnie nowy obiekt - pawilon w stylu chińskim. Na tę inwestycję, która oczywiście wpisuje się w modernizację Stawu Górnego przewidziano trzysta tysięcy złotych. Scena widowiskowa bez zadaszenia także nad Stawem Górnym to wydatek oszacowany na 80.000,00 zł.

Co jeszcze planowane jest do realizacji w ramach zamówień publicznych? Pionkowski samorząd za sumę stu sześćdziesięciu tysięcy złotych zamierza dobudować sanitariaty do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2. Grubo ponad półtora miliona złotych - 1.675.000,00 zł ma kosztować zamówienie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Pionki”. Z kolei trzysta siedemdziesiąt tysięcy zarezerwowano na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Miasto Pionki oraz jednostek organizacyjnych, w okresie od 01-02-2019r. do 31-01-2020r.”

Oczywiście w tym zestawieniu ujęte są tylko zamówienia których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. Pionkowski samorząd będzie również realizował różne zadania, których wartość nie przekracza trzydziestu tysięcy euro.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster