niedziela, 20 stycznia 2019
poniedziałek, 29 stycznia 2018 17:48   
Z WIZYTĄ NA BUDOWIE. JAKI POSTĘP PRAC?

Minęło niespełna dwa miesiące od wbicia pierwszej łopaty pod przebudowę oczyszczalni. Jak przebiegają prace?


Olbrzymie wykopy, potężne ławy fundamentowe oraz zalewanie betonu – taki obraz można zobaczyć na przebudowywanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków.

Harmonogram prac jest bardzo napięty. Już w połowie września tego roku zasadnicza część modernizowanej oczyszczalni powinna zostać uruchomiona. Czy wykonawca inwestycji dotrzyma dość napiętych terminów?

Przypomnijmy: Dwudziestego drugiego listopada ubiegłego roku w pionkowskim magistracie podpisana została odpowiednia umowa na budowę oczyszczalni. Ze strony naszego samorządu, czyli Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego Sp. z o.o. umowę podpisał prezes PWKC Krzysztof Kowal oraz członek zarządu PWKC Robert Pyryt a Inżynieria Rzeszów S.A. reprezentowana była przez prezesa Jerzego Karola Żyłę i członka zarządu Grzegorza Króla. Z kolei we wtorek piątego grudnia 2017 roku wbita została pierwsza łopata symbolizująca rozpoczęcie inwestycji.

Była to pierwsza wizyta studyjna redakcji „Nad Zagożdżonką” na placu budowy od piątego grudnia ubiegłego roku, kiedy to oficjalnie rozpoczęto techniczną część inwestycji. Pierwsze wrażenia?

Po spełnieniu wymogów bezpieczeństwa a więc po założeniu obowiązkowych kasków i odblaskowych kamizelek widać olbrzymie wykopy. Jeden robi szczególne wrażenie. To tam zostanie wybudowana główna część modernizowanej oczyszczalni – reaktor.

Na razie w wielkim wykopie widać potężne ławy fundamentowe, elementy zbrojenia a także pracowników, którzy wylewają beton. Zresztą prawie na całym obszarze objętym inwestycją widać różne mniejsze lub większe wykopy. Tuż obok trwa budowa sitopiaskownika, który będzie służył do mechanicznego oddzielania nieczystości a także dwóch osadników.

Jednak głównym elementem nowej oczyszczalni będzie budowany obecnie reaktor. Znajdzie się w nim między innymi komora denitryfikacji, komora defesforyzacji biologicznej a także predenitryfikacji osadu recyrkulowanego. Reaktor, czyli zupełnie nowy zespół rożnych urządzeń powinien działać już czternastego września tego roku. Czy duży zakres prac pozwoli na dotrzymanie dość w końcu napiętego terminu? Zapytaliśmy prezesa PWKC Sp. z o.o. Krzysztofa Kowala.

- Jak informuje nas wykonawca inwestycji Inżynieria Rzeszów wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie nie ma żadnych zakłóceń w procesie inwestycji – mówi nam Krzysztof Kowal. Ponadto jak zaznaczył prezes PWKC raz w tygodniu odbywają się specjalistyczne narady, podczas, których szczegółowo omawiany jest proces inwestycji i postęp prac.

- Wszystko jest nadzorowane i na bieżąco sprawdzane. Z każdego spotkania sporządzane są notatki a także wykonujemy dokumentację fotograficzną z przebiegu prac – mówi dalej prezes PWKC Krzysztof Kowal.

Jak już wspomnieliśmy zasadnicza część oczyszczalni – reaktor powinna zostać zrealizowana do czternastego września tego roku. A kiedy cała inwestycja powinna zostać zakończona?

- Całość procesu inwestycyjnego powinna zakończyć się do trzydziestego pierwszego lipca przyszłego roku – podsumowuje prezes Krzysztof Kowal.

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki – tak nazywa się projekt inwestycyjny podzielony został na trzy etapy. Część pierwsza i jednocześnie zasadnicza to modernizacja oczyszczalnie, druga część polega na przebudowie przepompowni a trzecia część obejmuje inwestycje w ciągi piesze i nowy układ komunikacyjny wraz z ogrodzeniem terenu na terenie samej oczyszczalni. Na dwa kolejne zadania ogłoszone zostały już przetargi.

Wartość podpisanej umowy dla zadania pierwszego a więc na przebudowę i modernizację oczyszczalni opiewa na kwotę w wysokości 31 875 450, 00 PLN w tym 23% należnego podatku od towarów i usług VAT, tj. 5 960 450 obowiązującego w dniu Udzielenia Zamówienia. Wynagrodzenie netto wynosi 25 915 000, 00 PLN. Z kolei całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35 905 369, 74 zł w tym: Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29 362 342, 88 zł, wartość podatku VAT - 6 543 026, 86 zł, dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020 - 63, 75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493, 58 zł, wkład własny Beneficjenta – 36, 25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849, 30 zł.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster