niedziela, 20 stycznia 2019
poniedziałek, 22 stycznia 2018 15:05   
MESKO: KARY FINANSOWE I INNA CERTYFIKACJA

W związku z problemami związanymi z dostawą niektórych typów amunicji naliczone zostały kary finansowe. Do opóźnień miała przyczynić się również zmieniona certyfikacja.

Pionkowska zbrojeniówka Mesko S.A. Oddział w Pionkach nie bez problemów realizuje zamówienia na dostawę różnych typów amunicji czołgowej. Wiadomo już, że zamawiający naliczył kary finansowe. Jaka jest ich wysokość?

Ponownie wracamy do zagadnień związanych z pionkowskim przemysłem zbrojeniowym. Kilka tygodni temu informowaliśmy naszych Czytelników jak wygląda realizacja zamówień wojskowych na produkcję dostawę amunicji czołgowej z punktu widzenia zamawiającego, czyli Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Wówczas poinformowaliśmy opierając się na pełnej informacji IU, że sztandarowy kontrakt na dostawę trzynastu tysięcy sztuk amunicji podkalibrowej ćwiczebnej został zrealizowany w całości, na dostawę amunicji odłamkowo burzącej z czternastu tysięcy sztuk do końca 2017 roku dostarczono dwanaście tysięcy a z kolei zamówienie na amunicję podkalibrową ćwiczebną ma opóźnienie sięgające dziewięciu tysięcy sztuk amunicji. Przy czym zaznaczyć należy, że w przypadku tego ostatniego zamówienia zapisy kontraktu przewidywały dostawy 9000 szt. nabojów w latach 2017-2018. Pierwsza dostawa w ilości 4000 miała być zrealizowana do końca I kw. 2017 r., następne 3000 szt. powinny zostać dostarczone do końca października 2017 r. oraz 2000 szt. w 2018.

Teraz swoją wersję przedstawiła Polska Grupa Zbrojeniowa, do której należą zakłady Mesko S.A a co za tym idzie także Mesko S.A. Oddział w Pionkach.

- Podpisana w 2014 r. umowa na dostawę 13 tys. sztuk została zrealizowana w całości, tj. wszystkie pociski zostały wyprodukowane – informuje nas aktualnie Jacek Zagożdżon z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zaznacza jednak, że w związku ze zmianą norm dotyczących amunicji, nastąpiło przesunięcie pewnych terminów dotyczących certyfikacji odbieranego produktu, co spowodowało z kolei opóźnienie ostatecznego terminu dostaw.

- Opóźnienie to wynikło jednak z przyczyn proceduralnych i formalno-organizacyjnych i nie wiązało się z samym procesem produkcji pocisków – mówi dalej Jacek Zagożdżon. Potwierdza jednocześnie wcześniejsze ustalenia redakcji „Nad Zagożdżonką”, że zamawiający amunicję naliczył kary finansowe przewidziane w umowie.

- Wysokość naliczonych przez zamawiającego kar stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i jako taka nie może zostać ujawniona. Możemy jednak zapewnić, że przedmiotowa kara nie wpłynęła w sposób znaczący na wynik finansowy Mesko S.A – podkreśla Jacek Zagożdżon z Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Zdaniem Polskiej Grupy Zbrojeniowej podobna sytuacja odnosi się do amunicji odłamkowo burzącej, gdzie na zakontraktowane czternaście tysięcy sztuk dostarczono dwanaście tysięcy.

- Podobna sytuacja miała miejsce z amunicją odłamkowo burzącą, która również została wyprodukowana, lecz w wyniku zmiany norm, przechodzi ponownie proces certyfikacji. Planowany termin dostarczenia amunicji i finalizacji kontraktu to przełom pierwszego i drugiego kwartału tego roku – informuje nas dalej Jacek Zagożdżon.

Czy naliczone kary finansowe w związku z perturbacjami na dostawę amunicji produkowanej w pionkowskiej zbrojeniówce negatywnie wpłyną na wyniki finansowe całej grupy Mesko S.A.?

- Dokładnych danych na temat wyniku finansowego grupy Mesko S.A. za rok 2017 jeszcze nie posiadamy - takie podsumowanie finansowe jest obecnie opracowywane. Szacunki poczynione na podstawie analizy wyników z pierwszych trzech kwartałów nie wskazują jednak na to, by straty wynikające z realizacji omawianych tutaj kontraktów w znaczący sposób wpływały na wynik spółki – podsumowuje Jacek Zagożdżon z Biura Komunikacji i Promocji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Do tematu naszej miejscowej zbrojeniówki zapewne będziemy jeszcze wracali. Nasuwają się kolejne pytania, na które będziemy domagali się odpowiedzi. Produkcja zbrojeniowa jest częścią naszego miasta. Naszej przeszłości, teraźniejszości i mamy nadzieję, że również i przyszłości...

ROMAN FIDO

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster