sobota, 20 października 2018
środa, 03 stycznia 2018 14:20   
MINISTERSTWO I POLICJA UJAWNIAJĄ

Ujawniona została lista osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Opublikowana została również policyjna mapa zagrożeń przestępstwami seksualnymi.

 

Czy w opublikowanym publicznym rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym znajdziemy osoby mieszkające lub pochodzące z naszego miasta?

Opublikowany rejestr skazanych za przestępstwa na tle seksualnym składa się z dwóch części. W części ogólnodostępnej informacje mogą sprawdzić wszyscy. Druga część ma charakter ograniczony i dostępna jest między innymi dla prokuratorów, policjanci oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Rejestr publiczny jak i ograniczony znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

- W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

W rejestrze publicznym zamieszczone są informacje, w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie te osoby. Muszą one pod groźbą kary aresztu zawiadamiać policję o każdej zmianie miejsca pobytu, a policja na bieżąco będzie aktualizować te dane w rejestrze. Jawne też są między innymi informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób. Sprawdziliśmy, czy w rejestrze ogólnodostępnym znajdują się osoby, które urodziły się w Pionkach lub obecnie mieszkają w naszym mieście.

Na szczęście rejestr, który może sprawdzić każdy nie zawiera żadnych nazwisk osób związanych z naszym miastem. Takich osób nie ma również w Kozienicach oraz Zwoleniu. Są natomiast dwie osoby, które aktualnie przebywają w Radomiu a także pięć osób, które urodziły się w Radomiu ale przebywają w innych miejscowościach.

Z kolei policja przedstawiła również ogólnodostępną mapę zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Mapa zwiera między innymi informacje o przestępstwach na tle seksualnym popełnione od początku 2015 roku. Pojawiły się w niej informacje o liczbie osób przebywających w Polsce, ujętych w rejestrze prowadzonym przez szefa resortu sprawiedliwości. Mapa, dostępna jest stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, i nie zawiera danych osobowych przestępców, a jedynie zestawienie statystyczne.

W przypadku naszego miasta przypisane zostały dwa zdarzenia z dwóch paragrafów: art. 197 § 1 oraz art. 197 § 2. W tym pierwszym mówimy, że „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”, kolejny paragraf to: „Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”.

(r.f.) (red)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster