sobota, 20 października 2018
czwartek, 28 grudnia 2017 13:02   
ZADŁUŻENIE GMIN. NA, KTÓRYM MIEJSCU PIONKI?

Ministerstwo Finansów przygotowało zestawienie zadłużenia gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 roku. Na którym miejscu uplasowało się nasze miasto? Nie ma powodów do obaw.

W tym fiskalnym rankingu im niższe miejsce w zestawieniu tym lepiej. Chodzi, bowiem o poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Opublikowane oficjalne zestawienie zawiera finansowe dane statystyczne dotyczące wszystkich 2478 gmin. Opracowano je na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek samorządowych po trzech kwartałach 2017 roku i danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby ludności według stanu na koniec 2016 roku.

Na którym miejscu znalazło się nasze miasto? W minionych latach bywało różnie. I tak na przykład w 2008 roku nie mieliśmy powodów do zadowolenia. Uplasowaliśmy się niezwykle wysoko, bo aż na dziesiątym miejscu pod względem zadłużenia gmin w Polsce. Jak już wspomnieliśmy w tym zestawieniu czołowe lokaty nie są powodem do samozadowolenia. Znacznie lepiej było już kilka lat później, kiedy to za 2010 rok znaleźliśmy się na trzysta trzydziestej pierwszej pozycji.

Aktualnie jest jeszcze lepiej. Otóż w bieżącym rankingu nasze miasto zajmuje, bowiem dziewięćset piętnaste miejsce z poziomem zadłużenia na jednego mieszkańca nieprzekraczającym tysiąca złotych – 953 zł przy zadłużeniu całkowitym niespełna osiemnaście milionów złotych – 17 849 953 zł. Dla porównania warto dodać, że uchodzący za bogaty nasz samorządowy sąsiad – Kozienice zajmuje znacznie wyższą lokatę – trzysta dwunaste miejsce z zadłużeniem na jednego mieszkańca wynoszącym ponad tysiąc pięćset złotych - 1563 zł przy ogólnym zadłużeniu wynoszącym ponad czterdzieści milionów - 46 925 832 zł.

Wyżej notowany jest również Zwoleń, co oznacza, że posiada większe zadłużenie na jednego mieszkańca. W tej gminie na każdego mieszkańca przypada ponad tysiąc złotych samorządowego zadłużenia - 1013 zł. Również wyżej w tabeli uplasował się Szydłowiec, który zajmuje sześćset pięćdziesiąte trzecie miejsce a zobowiązanie na jednego mieszkańca wynosi także ponad tysiąc złotych - 1153 zł.

Dla zróżnicowania rządowego fiskalnego zestawienia należy również podać dane okolicznych gmin, które zajmują niższe miejsca w zestawieniu a więc statystycznie mają także mniejsze zadłużenie. I tak najbliższa nam Gmina Pionki okupuje dolne miejsce tabeli – dwa tysiące sto czterdzieste pierwsze miejsce przy zadłużeniu ogólnym niespełna dwóch milionów złotych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi niespełna dwieście złotych – 196 zł. Niżej w tabeli plasuje się również Jedlnia Letnisko, gdzie na każdego mieszkańca przypada zobowiązanie w wysokości 448 zł. Pozwoliło to na uplasowanie się tej letniskowej gminy na tysiąc siedemset sześćdziesiątym pierwszym miejscu.

Według Ministerstwa Finansów łączne zadłużenie polskich gmin wynosi 54 mld 617 mln zł, czyli 882 zł na mieszkańca. Z kolei 96 samorządów nie ma żadnych zobowiązań finansowych.

(r.f.) (red)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster