sobota, 20 października 2018
piątek, 15 grudnia 2017 18:15   
UNIJNE PIENIĄDZE NA STAW GÓRNY

Piętnastego grudnia podpisana została umowa na podstawie, której pionkowski samorząd otrzyma ponad pięć milionów złotych na zagospodarowanie ośrodka nad Stawem Górnym.

 

Już w drugiej połowie 2018 r., dzięki wsparciu unijnemu, teren nad Stawem Górnym w Pionkach zostanie zagospodarowany. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma ponad 5,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. W piątek piętnastego grudnia umowę o unijne dofinansowanie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz burmistrz Pionek Romuald Zawodnik.

Dzięki funduszom unijnym poprzemysłowy teren nad Stawem Górnym w Pionkach zostanie w przyszłym roku zrewitalizowany. W ramach projektu wykonane będą prace remontowo-budowlane w Ośrodku Staw Górny i budynku Stowarzyszenia Żeglarzy. Do obiektów doprowadzone zostaną przyłącza wody, kanalizacji, energetyczne i teletechniczne. W odnowionych obiektach powstaną pomieszczenia wielofunkcyjne, w których organizowane będą warsztaty, szkolenia i targi.

Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną komputery, rzutniki, nagłośnienie, a także wyposażenie żeglarskie m.in. łódka. Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie uporządkowany i zagospodarowany zielenią. Powstaną zewnętrzne baseny, w tym z wodnym placem zabaw dla dzieci. Poza tym pojawią się elementy drobnej architektury, m.in.: latarnie parkowe, ławki, siedziska oraz stoliki. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej umożliwiającej integrację mieszkańców i aktywizację społeczno-zawodową.

(red)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster