środa, 19 grudnia 2018
piątek, 03 listopada 2017 12:53   
UMOWA NA PSZOK

W piątek trzeciego listopada w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu zaplanowane zostało podpisanie umowy na dofinansowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W sumie do trzech gmin z terenu regionu radomskiego: Jastrzębia, Pionki i Warka trafi ponad 1,2 miliona unijnego wsparcia.

Sprawa nie jest nowa. O pozyskaniu środków unijnych na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) pisaliśmy już w ubiegłym roku. Nasz pionkowski wniosek znalazł się wśród beneficjentów z Działania 5.2 Gospodarka Odpadami. Nabór wniosków ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych.

Jednak dopiero na piątek trzeciego listopada w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaplanowano podpisanie formalnej umowy. Na jej podstawie pionkowski samorząd otrzyma pond czterysta tysięcy -  431 261, 89 złotych na budowę na terenie dawnego „Pronitu” Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Całkowita wartość naszego projektu to ponad pół miliona złotych – 539 077, 37 złotych.

Celem utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pionkach jest umożliwienie mieszkańcom miasta bezpłatne dostarczenie odpadów problemowych. Z punktu PSZOK korzystać będą mogli wyłącznie mieszkańcy Gminy Miasta Pionki. Do PSZOK przyjmowane będą nieodpłatnie odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Miasta Pionki. Projekt zasięgiem obejmie całą Gminę Miasta Pionki i będzie służył wszystkim mieszkańcom miasta.

Całość działki pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o powierzchni 850 m² zostanie utwardzona nawierzchnią betonową szczotkowaną. Teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem betonowym oraz ogrodzeniem panelowym oraz zamontowane zostaną bramy wjazdowe oraz wyjazdowe pozwalające na bezproblemowe funkcjonowanie PSZOK. Na terenie inwestycji planuje się wybudować dwie wiaty konstrukcji stalowej, obudowane o powierzchni 25 m2 każda. Część powierzchni wiat będzie wykorzystywana pod gromadzenie urządzeń sprawnych, gotowych do ponownego użycia.

Na pozostałej części palcu zostaną ustawione kontenery na odpady o pojemności 32m3, 19 m3, 7 m3 oraz pojemniki o pojemności 1100 l, 240 l. Zamontowana zostanie waga najazdowa, na której ważone będą odpady dostarczane i wywożone z PSZOK.

Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku.

(red) (r.f.)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster