środa, 19 grudnia 2018
czwartek, 02 listopada 2017 11:55   
SĄD ODDALIŁ WNIOSEK

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił uproszczony wniosek o stwierdzenie upadłości spółki, która naszym mieście zlokalizowała jeden ze swoich zakładów produkcyjnych.

 

Majątek został przejęty przez wierzycieli obligacyjnych, postępowanie sanacyjne zostało umorzone a teraz Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o upadłość.

Mijają kolejne miesiące zakończenia wielowątkowej kwestii dotyczące spółki EZO S.A jak na razie nie widać. I niestety nie widać również żadnych perspektywach na rozwiązanie tej kryzysowej sytuacji.

Przypomnijmy: W połowie 2011 roku spółka EZO S.A. poinformowała oficjalnie o planach wybudowania w naszym mieście swojego zakładu. Miał on przerabiać opakowania. Produktem finalnym miała być energia elektryczna. Zdecydowano, że zakład zlokalizowany zostanie na terenie dawnego „Polcorfamu” przy ulicy Radomskiej. W 2012 roku „EZO” zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie inwestycji. Z kolei w 2013 roku spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę. Budowa zakładu EZO w naszym mieście prowadzona była w dwóch płaszczyznach: „Budowa zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych”, na który spółka EZO Recykling otrzymała dofinansowanie 27 797 114, 00 zł przy łącznej wartości projektu oszacowanego na ponad pięćdziesiąt milionów złotych - 55 594 228, 00 zł. Równolegle w naszym mieście spółka realizowała projekt „Wdrożenie Innowacyjnej Technologii Produkcji Paliw Płynnych w firmie EZO Spółka Akcyjna”. Na ten cel spółka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości prawie ośmiuset tysięcy złotych - 799 000, 00 zł przy wartości inwestycji oszacowanej na ponad dwa miliony złotych - 2 350 000, 00 zł.

I na tym w zasadzie kończą się pozytywne informacje dotyczącej tej spółki, która w naszym mieście przy ulicy Radomskiej zlokalizowała jeden z trzech swoich zakładów produkcyjnych. Pozostałe dwa znajdują się w Starachowicach oraz Toruniu.

Zanim spółka EZO S.A na dobre rozpoczęła swoją działalność produkcyjną to już zaczęły się problemy, które doprowadziły do sytuacji kryzysowej.

I tak jeszcze w ubiegłym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zażądała zwrotu środków finansowych, które przeznaczone były na budowę zakładu w Pionkach. Również w ubiegłym roku sąd wydał decyzję o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, które w zamyśle miało uchronić spółkę przed najgorszym, czyli bankructwem a także uratować, chociaż w części pieniądze wierzycieli.

Już w tym roku postępowanie sanacyjne, czyli restrukturyzacyjne zostało umorzone w zarząd EZO S.A złożył uproszony wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych o stwierdzenie upadłości spółki.

Teraz sąd wydał postanowienie odnośnie złożonego wniosku. Postanowienie zostało ogłoszone pod koniec sierpnia tego roku.

- Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości – czytamy w postanowieniu Sądu Rejonowego w Warszawie.

Tak, więc postępowanie sanacyjne zostało umorzone a wniosek o upadłość został oddalony. Jednocześnie jak dowiedziała się nasza redakcja wierzyciele obligacyjni przejęli majątek spółek EZO S.A oraz Recykling i Energia, jako zaspokojenie wymagalnego długu.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster