środa, 19 grudnia 2018
środa, 25 października 2017 14:52   
PODEJRZENIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA W MZUK?

Złożone zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Pionkach.

 

 

- W miniony piątek do Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu został złożony wniosek z podejrzeniem popełnienia przestępstwa związany z przywłaszczeniem mienia w miejskim Zakładzie Usług Komunalnych o wartości nie mniejszej niż pięćset tysięcy złotych na szkodę głównie wspólnot mieszkaniowych, przy czym w tamtym okresie wydaje się, że najbardziej poszkodowanym były finanse publiczne – poinformował podczas spotkania Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik.

Jak dalej informował burmistrz do takiego procederu miało dochodzić w latach 2005 – 2012. W tamtym okresie środki finansowe miały trafić na cztery do tej pory niezidentyfikowane konta bankowe. O sprawie mówiła też pełniąca aktualnie obowiązki dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Małgorzata Cieciura.

- Po objęciu stanowiska dyrektora MZUK oraz po zmianie na stanowisku głównej księgowej przeprowadziliśmy czynności kontrolne zasad księgowania, które były dotychczas prowadzone w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych – mówiła z kolei Małgorzata Cieciura.

Jak dalej mówiła dyrektor Małgorzata Cieciura stwierdzone zostało rażące naruszenie zasad księgowania w latach poprzednich, co spowodowało, że postanowiono bliżej przyjrzeć się całej sprawie.

- W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdziliśmy, że były dokonywane księgowania na cztery konta, których nie możemy zidentyfikować. Nie wiemy, jakie są to konta. Ale były opisywane na przykład, jako jednej z firm, z którą współpracujemy, czy też jednego z banków – mówiła dalej Małgorzata Cieciura.

Po sprawdzeniu okazało się, że te konta nie należą do tych firm. Stwierdzono na przykład, że jedno z kont było przypisane do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, chociaż MZUK nigdy takiego konta nie posiadał. Pojawiła się również nazwa firmy z Radomia, które prowadzi gospodarkę odpadami jednak ta firma potwierdziła, że nigdy takiego konta nie posiadała.

- Dało to nam obraz, że pieniądze z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych mogły zostać wyprowadzone nielegalnie – kontynuowała swą wypowiedź Małgorzata Cieciura.

W związku z powyższym posiadając określoną wiedzę zdecydowano o złożeniu wniosku do Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Taki wniosek w ubiegły piątek złożył Miejski Zakład Usług Komunalnych.

- Na pewno obecnie możemy mówić o kwocie pół miliona złotych. Być może w prowadzonym dalszym postępowaniu sprawdzającym okaże się, że ta kwota jeszcze się zwiększy – podkreśliła dyrektor MZUK.

- Zawiadomienie podejrzenia popełnienia przestępstwa dotyczy przestępstwa wskazanego a artykule 304 § 2 Kodeksu Karnego polegający na przywłaszczeniu mienia w postaci środków finansowych – mówiła z kolei Zastępca Burmistrza Jolanta Sarnecka - Buczek. Również zaznaczyła, że przedział czasowy w wyniku dalszych czynności kontrolno sprawdzających może ulec zmianie.

Reasumując na razie wiadomo, że w latach 2005 – 2012 mogło dojść do przywłaszczenia mienia w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych na kwotę nie mniejszą niż pół miliona złotych. Prawdopodobny mechanizm polegał na tym, że dokonywano przelewów, w sumie kilkadziesiąt w rożnych kwotach na cztery niezidentyfikowane konta. Przelewy były wykonywane w taki sposób, aby można było odnieść przekonanie, że są to konta firm lub instytucji współpracujących z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych, bądź jest to jedno z kont samego MZUK.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster