środa, 19 grudnia 2018
środa, 18 października 2017 11:29   
SESJA – ZAPŁACIMY WIĘCEJ A MZUK BĘDZIE SPÓŁKĄ

Więcej zapłacimy za wodę i odprowadzanie ścieków a od pierwszego stycznia MZUK zostanie przekształcony w spółkę prawa handlowego.

We wtorek odbyła się kolejna, pięćdziesiąta jubileuszowa sesja Rady Miasta. Po wprowadzeniu zmian i przegłosowaniu porządku obrad informację z prac bieżących Burmistrza Miasta przedstawiła Zastępca Burmistrza Jolanta Sarnecka – Buczek.

I tak w okresie między sesjami zakończona została budowa ulicy Reja i Willowej a obecnie trwa odbiór wykonanych robót. Trwają prace przy dalszym zagospodarowaniu terenu wokół Stawu Górnego. Obecnie budowana jest nowa plaża. Prowadzone są również intensywne prace przy budowie kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim. Więcej o miejskich inwestycjach napiszemy w osobnym materiale.

W punkcie obrad przewidzianym na podjęcie uchwał już pierwsza uchwała wzbudziła liczne dyskusje i kontrowersje. Uchwała, bowiem dotyczyła wprowadzenia podwyżek za wodę i odprowadzania ścieków.

- Od nowego roku będzie obowiązywało nowe prawo wodne, które w sposób centralny może wprowadzić wzrost opłat za wodę i ścieki. Czy my musimy teraz podejmować decyzje o podwyżkach i dodatkowo obciążać mieszkańców – mówił radny Kazimierz Myśliwiec.

- Jeżeli chodzi o nowe prawo wodne to jeszcze nie wiadomo, czy wprowadzenie tych nowych przepisów spowoduje wzrost cen. Na razie nie ma żadnych przesłanek w tej sprawie – odpowiedział obecny na sesji prezes PWKC Krzysztof Kowal.

- Moim zdaniem proponowane podwyżki za wodę i ścieki są bardzo duże. Jaka obecnie jest kondycja finansowa spółki – dopytywał z kolei radny Wojciech Maślanek. Zdaniem prezesa PWKC Krzysztofa Kowala bieżąca kondycja spółki jest stabilna. Przed spółką jednak wiele ważnych i trudnych wyzwań inwestycyjnych.

 

- Stoimy przed koniecznością modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków. Na ten cel pozyskaliśmy pokaźne fundusze zewnętrzne. Niestety po przetargu okazało się, że trochę pieniędzy nam brakuje. Systematycznie modernizujemy sieci cieplne i wodociągowe. To także generuje duże koszty – mówił Krzysztof Kowal.

- Tak już jest, że miasto żyje z podatków i otrzymywanych subwencji. Na niektóre inwestycje musimy sami się złożyć- mówił z kolei Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski.

Po dyskusji radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się siedmiu radnych, sześciu było przeciw a jeden radny wstrzymał się od głosu. Przyjęta uchwała spowoduje, że cena wody w naszym mieście wzroście o trzynaście procent a odprowadzania ścieków o osiemnaście procent. Do tego doszła jeszcze miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 4, 99 zł.

W dalszej części obrad radni zajęli się między inny uchwałą o przekształceniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w spółkę prawa handlowego.

- Czy opracowany został plan likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w dotychczasowej formie? Jaki będzie kapitał zakładowy nowej spółki? Co stanie się z dotychczasowymi pracownikami zakłady budżetowego? – pytał radny Wojciech Maślanek.

- Kapitał zakładowy spółki może być wniesiony w formie pieniężnej oraz niepieniężnej. Natomiast wszyscy dotychczasowy pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych staną się pracownikami nowej spółki – odpowiedziała Zastępca Burmistrza Jolanta Sarnecka – Buczek. Przewodniczący rady Zbigniew Belowski zaapelował do radnych o odrobinę odwagi w tej sprawie.

- Dajmy szansę pracownikom na zupełnie nową, jakość. Patrzmy przyszłemu zarządowi spółki na ręce, ale nie zamykajmy drogi do przekształceń i rozwoju – mówił Zbigniew Belowski. W efekcie głosowania za przekształceniem Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną opowiedziało się dwunastu radnych a dwóch było przeciw.

Kolejne uchwały dotyczyły wprowadzenia zmian finansowych w budżecie miasta. Związane to było miedzy innymi z poniesionymi kosztami w związku z organizacją konferencji naukowej dotyczącej osiemdziesięciolecia Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz festynem „Postaw na rodzinę”, podczas którego Andrzej Piaseczny otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Pionki”.

- Znowu jesteśmy zaskakiwani zmianami w budżecie. Najpierw wydaje się pieniądze z później proponuje się nam zatwierdzenie tych zmian – nie krył zdziwienia radny Krzysztof Bińkowski.

- Przecież już w ubiegłym roku burmistrz Romuald Zawodnik sygnalizował, że będą organizowane takie przedsięwzięcia. Oczywiste jest, że wiążą się z tym określone koszty – powiedział radny Krzysztof Sokołowski. Taka argumentacja nie przekonała jednak radnego Bińkowskiego, który dodał, że wcześniej wydaje się pieniądze a później wnosi się o akceptację tych wydatków przez radnych. Mimo sprzeciwu radnego Krzysztofa Bińkowskiego za przyjęciem uchwały głosowało dziewięciu radnych, czterech było przeciw a jeden wstrzymał się od głosu.

(r.f.)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster