piątek, 24 maja 2019
środa, 17 kwietnia 2019 12:00   
PADEREWSKI NA INAUGURACJĘ AKADEMII NIEPODLEGŁOŚCI

Był gwiazdą muzyki i wirtuozem fortepianu, ale nigdy nie był dobrym kompozytorem – tak dość zaskakująco o Ignacym Paderewskim mówił podczas inauguracji Akademii Niepodległości Sebastian Piątkowski.

 

W środę siedemnastego kwietnia w Centrum Aktywności Lokalnej zainaugurowany został cykl wykładów a ramach Akademii Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej.

Akademia Niepodległości to cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawiają – w formie popularnych wykładów – drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwania granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia.

- Dziś w Centrum Aktywności Lokalnej inaugurujemy Akademię Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej. Cieszę się, że mimo dość niskiej frekwencji uczniów w szkołach z przyczyn ogólnie nam wiadomych na naszym pierwszym wspólnym wykładzie obecnych jest dużo uczniów z pionkowskich szkół – powiedział dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej Marcin Alot.

Akademia Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej, którą w naszym regionie realizuje Delegatura IPN w Radomiu to pod wieloma względami wyjątkowe przedsięwzięcie. Łączy między innymi popularyzację wiedzy historycznej z wykładami w cyklu semestralnym, a także historycznymi konkursami. Ponadto uczestnicy wykładów otrzymują specjalne imienne indeksy, w których będą wprowadzane odpowiednie adnotacje tak jak na wyższych uczelniach.

- Rozpoczynamy nasz lokalny uniwersytet historyczny w ramach Akademii Niepodległości. W semestrze wiosennym odbędą się trzy wykłady poświęcone Ojcom Niepodległości, a więc Ignacemu Paderewskiemu, Józefowi Piłsudskiemu i Romanowi Dmowskiemu. Dziś wysłuchamy wykładu o Ignacym Paderewskim – mówił profesor Marek Wierzbicki – O naszej drodze do niepodległości chcemy mówić poprzez pryzmat wielkich postaci tamtych czasów – mówił dalej profesor Wierzbicki.

O niezwykłym człowieku – Ignacym Paderewskim, który jako jedyny z Ojców Niepodległości znany był na arenie międzynarodowej mówił dr hab. Sebastian Piątkowski z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu.

- Paderewski ze względu na swoją działalność muzyczną znany był na całym świecie, czego nie można powiedzieć o Dmowskim i Piłsudskim – rozpoczął swój wykład Sebastian Piątkowski.

- Był gwiazdą muzyki i wirtuozem fortepianu, ale nigdy nie był dobrym kompozytorem – tak dość zaskakująco o Ignacym Paderewskim mówił podczas inauguracji Akademii Niepodległości Sebastian Piątkowski.

Ale Ignacy Jan Paderewski miał jedną, ale za to ogromną przewagę nad innymi Ojcami Niepodległości. Był znany na całym świecie w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych i to prawdopodobnie dzięki osobistym kontaktom Paderewskiego z ówczesnym prezydentem USA Wilsonem sprawa niepodległości Polski znalazła się w słynnych czternastu punktach Woodrowa Wilsona.

Zanim jednak Ignacy Jan Paderewski został sławnym muzykiem i znanym politykiem był między innymi uczniem Instytutu Muzycznego w Warszawie chociaż jego najbliższa rodzina początkowo niechętnie patrzyła na aspiracje muzyczne młodego Paderewskiego.

- Uznawano wówczas, a była to druga połowa dziewiętnastego wieku, że zawód muzyka nie daje żadnej przyszłości i jest najzwyczajniej mało męski – kontynuował swój wykład dr hab. Sebastian Piątkowski z radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Rodzina zmieniła zdanie, gdy zaledwie osiemnastoletni Paderewski zaraz po ukończeniu szkoły muzycznej otrzymał posadę nauczyciela w tej szkole, aby kształcić zaledwie kilka lat młodszych adeptów sztuki muzycznej.

Ignacy Jan Paderewski to bez wątpienia jeden z Ojców Niepodległości w naszej wieloletniej sztafecie do wolności. Pianista, kompozytor, działacz społeczny i mąż stanu, który jako premier i minister spraw zagranicznych podpisał w imieniu Polski Traktat Wersalski. Gdy wybuchała II Wojna Światowa ponownie włączył się w działalność niepodległościową. Mimo już podeszłego wieku i nie najlepszego zdrowia wyruszył ze Szwajcarii do USA, aby tam szukać wsparcia dla sprawy polskiej.

- Poświęciłem życie dla swojej Ojczyzny. Służyłem jej z całego serca i ze wszystkich sił moich, a wiecie, jak bardzo jest ona teraz nieszczęśliwa i jak cierpi. To ona wezwała mnie do służby – mówił tuż przed wyjazdem do USA w 1940 roku Ignacy Jan Paderewski.

O Ignacym Janie Paderewskim mówi się, że często w brutalnym świecie polityki łagodził obyczaje. Jego koncerty były nie tylko wielką ucztą sztuki, ale również manifestacjami polskości.

- Genialny muzyk, ale nie najlepszy kompozytor. Znany i uwielbiany na całym świecie, ale w sumie dość kiepski polityk. To także należy mówić o Ignacym Paderewskim – podkreślił Sebastian Piątkowski.

„Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – genialny muzyk, wielki patriota” – to pierwszy z wykładów w ramach Akademii Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej. Drugi poświęcony Józefowi Piłsudskiemu wygłoszony zostanie ósmego maja a przedstawi go profesor Marek Wierzbicki. Trzeci wykład w semestrze wiosennym zaprezentowany zostanie dwudziestego piątego maja a wygłosi go dr hab. Marcin Kruszyński. Poświęcony będzie Romanowi Dmowskiemu. Wykład inauguracyjny uświetnił występ muzyczny nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach.

Zajęcia w ramach Akademii Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej odbywają się w Centrum Aktywności Lokalnej.

(r.f.) (red)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster