piątek, 24 maja 2019
wtorek, 16 kwietnia 2019 13:35   
PRZEBUDOWA MANHATTANU – W TYM ROKU DOKUMENTACJA

Pionkowski samorząd przymierza się do przebudowy targowiska „Manhattan”. Na razie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji.

 

Pionkowskie targowisko przy ulicy Sienkiewicza nazwane przez mieszkańców „Manhattan” zostanie przebudowane. Na razie pionkowski samorząd ogłosił postępowanie dotyczące wykonania projektu budowlanego.

- W imieniu zamawiającego, tj. Gminy Miasto Pionki, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego przebudowy targowiska miejskiego znajdującego się na działkach nr 345/5, 345/1, 345/7, 346/4 przy ul. H. Sienkiewicza w Pionkach – czytamy w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia.

Zaznaczono, że w opracowanym projekcie należy uwzględnić między innymi: rozbiórkę istniejących budek handlowych oraz wiat stalowych, przebudowę istniejącego chodnika wzdłuż ulicy H. Sienkiewicza, zaprojektowanie miejsc parkingowych dla klientów od strony ul. H. Sienkiewicza, wyznaczenie miejsc pod kontenery/pawilony handlowe oraz ich dobór z zaprojektowaniem niezbędnych instalacji, czy też zaprojektowanie zadaszeń miejsc handlowych.

- Na tym etapie postępowania przewidziane jest opracowanie szczegółowej dokumentacji – powiedziała nam zastępca Burmistrza Miasta Pionki Kamila Kaczorowska.

Popularne targowisko „Manhattan” przy ulicy Sienkiewicza czynne jest przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Zostało zaprojektowane i wybudowane na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Swoje miejsca znaleźli tam drobni handlowcy, którzy w przypływie inicjatywy gospodarczej po 1989 roku postanowili działać na własny rachunek. W latach dziewięćdziesiątych było również miejscem wymiany handlowej „turystów” zza wschodniej granicy.

Planowana modernizacja i przebudowa targowiska zakłada, że znikną stare wyeksploatowane budki i zadaszone wiaty. W ich miejsce powinny pojawić się nowoczesne spełniające wszelkie standardy obiekty handlowe.

Podmioty gospodarcze, które chcą wziąć udział w ogłoszonym postępowaniu mają czas do dwudziestego szóstego kwietnia na składanie swoich ofert. Następnie firma, z którą zostanie podpisana umowa będzie miała osiem tygodni na realizację zamówienia.

(r.f.)

PS: Foto - Urząd Miasta Pionki.

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster