piątek, 19 kwietnia 2019
wtorek, 09 kwietnia 2019 12:51   
TRADYCJE NALEŻY ZACHOWAĆ – WSPANIAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIE WTZ

Już od czternastu lat Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach organizują wspaniałą ponadlokalną imprezę „Tradycje Wielkanocne”. Formuła podobna, ale inwencja twórców ciągle zaskakuje.

 

Gdy zbliżają się Święta Wielkanocne to znak, że w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 odbywają się „Tradycje Wielkanocne”. Głównym organizatorem tego wieloletniego przedsięwzięcia są Warsztaty Terapii Zajęciowej przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. W tegorocznych „Tradycjach” wzięło udział ponad sto siedemdziesiąt osób z niepełnosprawnością.

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Świętujemy zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, a przyroda budzi się do życia po długim zimowym śnie. Z kolei tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają zachodzące przemiany w przyrodzie – wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi, gdy dopisuje urodzaj.

- Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim upamiętniającym śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający je tydzień zwany Wielkim stanowi okres wspomnień najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń – mówiła Renata Glimasińska z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach. Z kolei dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Marzena Murawska nadmieniła, że Święta Wielkanocne to czas wyjątkowej miłości.

- Święta Wielkanocne to czas wyjątkowej, wspanialej miłości. To także okres, który ma w nas na nowo obudzić tę miłość do drugiego człowieka – mówiła podczas inauguracji czternastych już „Tradycji Wielkanocnych” Marzena Murawska. Przypomniała jednocześnie, że inicjatorem tego ponadlokalnego przedsięwzięcia jest kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Jerzy Furga.

„Tradycje Wielkanocne” pionkowskich Warsztatów Terapii Zajęciowej to pod każdym względem wyjątkowe przedsięwzięcie. Praktycznie w niezmiennej formule, ale ciągle z nowymi inspiracjami organizowane są już od kilkunastu lat. Kultywowanie tradycji ważne jest szczególnie dziś we współczesnym zdigitalizowanym świecie.

Co prawda na przestrzeni wieków w kulturze i obyczajach zawsze ścierały się tradycje i nowoczesność, ale główny filar naszej rodzimej tożsamości należy zachować. I takie działania już od czternastu lat z powodzeniem realizują Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach. Ich „Tradycje Wielkanocne” to żywy i naturalny przekaz, który łączy pokolenia. Ale to również przedsięwzięcie o charakterze terapeutycznym, gdyż głównymi odbiorcami są uczestnicy Warsztatów, Domów Pomocy Społecznej, czy stowarzyszeń, które na co dzień zajmują i pracują z osobami niepełnosprawnymi.

- Mimo, że czasami różnimy się zewnętrznie, zmagamy się nieraz z określonymi dysfunkcjami to wszyscy jesteśmy tacy sami – mówiła dalej dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Marzena Murawska.

W tym roku na zaproszenie organizatora odpowiedziało trzynaście placówek z terenu Powiatu Radomskiego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach, Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Pionkach, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Radomiu, Szkołą Specjalna przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pionkach klasy I B, VI B, Publiczna Szkołą Podstawowa Nr 5 w Pionkach klasy I B, II B, III B i IV B oraz oczywiście organizatorzy, czyli Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach.

Pionkowskie „Tradycje Wielkanocne” to między innymi konkursy i inscenizacje przygotowane przez poszczególne placówki. W tym roku można było spróbować swoich sił w następujących konkursach: stroik wielkanocny, baranka lub kurczaczka, ciasto, palmę wielkanocną a piątym zadaniem była inscenizacja nawiązująca do czasu wielkanocnego. W tej części pionkowskich „Tradycji Wielkanocnych” swoje umiejętności artystyczne przedstawili: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 klasa I B, zespół „Dorjan” z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Pionkach – Janusz Kaca i Dariusz Piątkowski, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance, Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym.

Tegoroczne czternaste „Tradycje Wielkanocne” odwiedzili między innymi: Kamila Kaczorowska – Zastępca Burmistrza Miasta Pionki, Ewa Kalinkowska – Sekretarz Urzędu Miasta Pionki, Włodzimierz Bojarski – Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Radomiu, Grażyna Ciechońska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, Józef Bociarski – dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu.

„Tradycje Wielkanocne” Warsztatów Terapii Zajęciowej to nasza niematerialna kultura lokalna. To przypomnienie o wartościach, ale i o ludowych obyczajach. Pionkowskie Warsztaty mając poczucie wartości doskonale prezentują tak uniwersalny, zakorzeniony w tradycji przekaz, który nabiera również cech edukacyjnych.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster