niedziela, 26 maja 2019
czwartek, 14 marca 2019 12:20   
ZIELONE PIONKI – DOKUMENTACJA NA BŁONIA

Trwa realizacja wielomilionowego projektu „Zielone Pionki”. Teraz ogłoszony został przetarg na dokumentację obiekt 3 Park Miejski Błonia przy ulicy Niepodległości.

 

 

Przypomnijmy: W ramach projektu „Zielone Pionki”  jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie blisko dziesięciu milionów złotych 9 265 932 zł przy całkowitej wartości zadania opiewającego na prawie jedenaście milionów - 10.901.097 zł.

Projekt "Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” polega na rozwoju terenów zieleni w mieście Pionki w różnych miejscach. I tak zrewitalizowane i odnowione zostaną obszary wzdłuż ulicy Jana Pawła II, tereny nad Stawem Górnym, Park Miejski Błonia – ul. Niepodległości (dawniej 15-go Stycznia), Plac Konstytucji 3-go Maja oraz obszar przy ulicy Aleje Lipowe.

 

Trwają już między innymi prace budowlane przy obiekcie Nr 5 przy ulicy Aleje Lipowe. Realizowane są przez miejscową firmę „Marcbud”. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące nasadzeń przy tym obiekcie.

Oprócz tego za blisko siedemdziesiąt tysięcy złotych firma LandCOM Projects Sp. z Warszawy jest w trakcie opracowywania projektu budowlanego wykonawczego zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w obiekcie Nr 1 - Skwer przy Alei Jana Pawła II w Pionkach, czyli terenu ok 1.5 ha w centrum miasta pomiędzy jezdnią dwupasmową (droga powiatowa) a linią kolejową relacji Radom – Dęblin na odcinku od dworca PKP Pionki.

Teraz przyszedł czas na dalszy etap związany z realizacją projektu „Zielone Pionki” Dotyczy on obiektu Nr 3 Park Miejski Błonia przy ulicy Niepodległości.

- Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt 3 Park Miejski Błonia przy ulicy Niepodległości w Pionkach – czytamy w aktualnym ogłoszeniu przetargowym.

- Aktualnie stanowi on teren nieużytkowany, sporadycznie wykorzystywany do organizacji lokalnych imprez plenerowych, ustawiania cyrków, wesołych miasteczek. Na terenie tym nie występują elementy zagospodarowania służące okolicznym mieszkańcom w zakresie edukacji i rekreacji – czytamy dalej w dokumentacji.

 

W ramach realizacji zdania przewidziano między innymi, że główna, największa polana służyć będzie na lokalne imprezy wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu poprzez starasowanie murkami oporowymi, co przyczyni się do zmniejszenia spływu powierzchniowego i utworzy swoisty rodzaj widowni amfiteatralnej. Na niej przygotowane zostanie miejsce na kino letnie czy też scena na pikniki i koncerty. Program rekreacyjny pozostałych polan to rodzinna polana piknikowa z miejscem na grilla i luźno rozstawionymi elementami małej architektury (stoły z ławami) oraz polana przeznaczona na naturalistyczny plac zabaw złożony z urządzeń zbudowanych z drewna i urządzeń edukacyjnych. W ramach projektu planowana jest budowa wiaty z funkcją kawiarni i małej gastronomi oraz toaletą. Będzie to element integrujący te przestrzenie oraz wykorzystywany jako scena dla przestrzeni pikników rodzinnych. Dopełnieniem programu jest lokalizacja na małych polanach wzdłuż drogi obwodnicowej miejsc z urządzeniami do ćwiczeń w formule ścieżki ćwiczeń tzw. stacje do Street Workout.

Podmioty, które zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia swoje oferty mogą składać do trzydziestego pierwszego marca tego roku. Na zrealizowanie zamówienia a więc na opracowanie dokumentacji firma, która wygra przetarg będzie miała cztery miesiące.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster