czwartek, 21 marca 2019
środa, 06 marca 2019 12:08   
DUŻE PIENIĄDZE DLA NASZEGO ŻŁOBKA

Kolejny już raz pionkowski żłobek „Wesoły Pajacyk” otrzymał dofinansowanie  w ramach rządowego projektu „Maluch plus”.

 

Przypomnijmy: Od września 2017 roku w naszym mieście funkcjonuje Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk”. Jego powstanie zostało współfinansowane w ramach programu „Maluch plus”.

Jeszcze w 2017 roku pionkowski samorząd pozyskał znaczne fundusze zewnętrzne na utworzenie żłobka miejskiego w budynku przy ulicy Jordanowskiej. Wówczas było to ponad trzysta tysięcy złotych - 304 954, 88 zł przy całkowitej wartości inwestycji przekraczającej pół miliona - 565 150, 00 zł. Od początku września 2017 roku nowa placówka oświatowa przeznaczona dla najmłodszych wpisała się w nasz pionkowski system oświatowy.

Wniosek o wsparcie finansowe złożony został również na 2018 rok. Wówczas otrzymaliśmy ponad siedemdziesiąt tysięcy złotych - 76 200 zł.

Podobny wniosek został również złożony na 2019 rok. I tym razem nasz pionkowski żłobek „Wesoły Pajacyk” także otrzyma znaczące wsparcie finansowe.

W otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”) „Wesoły Pajacyk” otrzyma w sumie ponad sto tysięcy złotych – 101 600 zł. Kwota ta została podzielona na dwie grupy – 93 600 zł z przeznaczeniem dla dzieci (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz 8 000 zł z kwotą dofinansowania dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Reasumując: Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” otrzyma dofinansowanie na 2019 rok przekraczające trochę ponad sto tysięcy złotych – 101 600 złotych.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster