niedziela, 21 lipca 2019
czwartek, 07 lutego 2019 13:52   
ZBUDUJĄ TUNEL

Instytut Techniki Budowlanej rozpoczyna kolejne duże zadanie inwestycyjne. Przymierza się do budowy w naszym mieście specjalistycznego tunelu aerodynamicznego.

 

 

Takiego urządzenia jeszcze w naszym mieście nie było. W nowo wybudowanej hali zamontowany zostanie specjalistyczny tunel aerodynamiczny.

W 2012 roku w naszym mieście oficjalnie zainaugurowało swą działalność Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Wcześniej, bo w 2006 roku ITB zakupiło od syndyka znaczną część nieruchomości byłego Przedsiębiorstwa Robót Montażowych „Chemomontaż”.

Instytut Techniki Budowlanej systematycznie rozbudowuje swoją infrastrukturę, która znajduje się w naszym mieście. Już w 2014 roku rozpoczęto procedury związane z budową kalorymetru. Później ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące budowy nowej hali. Jednocześnie ITB dba o już istniejący potencjał architektoniczny. Zrewitalizowany został między innymi obiekt biurowo administracyjny, którego rodowód sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Teraz przyszedł czas na kolejną dużą inwestycję. Instytut Techniki Budowlanej ogłosił, bowiem postępowanie dotyczące budowy tunelu aerodynamicznego.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji – czytamy między innymi w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Według specyfikacji tunel będzie długi na blisko dwadzieścia pięć metrów - 24,780 m przy całkowitej długości konstrukcji na prawie trzydzieści metrów - 29,060 m. Skrajna wysokość konstrukcji to prawie siedem metrów - 6,800 m, a szerokość ponad osiem metrów.

Do czego będzie służył tunel? Projektowany tunel aerodynamiczny zmiennych turbulencji będzie służył do badania właściwości elementów, wyrobów i konstrukcji budowlanych.

- Projektowany tunel - stanowisko badawcze będzie miał kształt prostopadłościanu z początkiem i końcem rozszerzającymi się w kształt lejów o przekroju prostokątnym. Tunel dzieli się na trzy zasadnicze sekcje, pierwsza to rozszerzony wlot do tunelu - konfuzor, druga to najdłuższy odcinek o regularnym przekroju - dysza pomiarowa z sekcją pomiarową na jej końcu, trzecia to rozszerzony wylot powietrza z tunelu – dyfuzor – czytamy w opisie konstrukcji.

Podmioty gospodarcze zainteresowane udziałem w tym postępowaniu swoje oferty mogą składać do czternastego lutego. Termin realizacji prac określono na pięć miesięcy od czasu podpisania umowy.

(r.f.)

PS: Zdjęcie "czołówka" archiwum Nad Zagożdżonką

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster