sobota, 21 września 2019
wtorek, 29 stycznia 2019 10:34   
PIONKI DLA ŚRODOWISKA Z FUNDACJĄ VEOLIA

Ponad 1000 zaangażowanych w działania edukacyjne i ochronę środowiska mieszkańców, kilkanaście wykładów i warsztatów – to tylko niektóre przykłady wspólnych działań pionkowian z Fundacją Veolia Polska.

 

Ponad 1000 zaangażowanych w działania edukacyjne i ochronę środowiska mieszkańców, blisko 700 dzieci i młodzieży zachęcających do odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, kilkanaście wykładów, warsztatów, konkursów oraz 3 akcje sprzątania ziemi to efekt zakończonego w styczniu Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych Fundacji Veolia Polska prowadzonego w partnerstwie z Urzędem Miasta w Pionkach oraz spółką Veolia Polska.

W ramach programu, w ubiegłym roku przeprowadzono diagnozę społeczną i oraz międzysektorowe konsultacje społeczne, podczas których wytypowano najpilniejsze wyzwania środowiskowe dla miasta, które następnie uwzględniono w wytycznych konkursu grantowego na najlepsze projekty z zakresu edukacji ekologicznej i akcji środowiskowych na rzecz miasta. Konkurs wyłonił 4 projekty, którym przyświecała chęć zmiany świadomości i nawyków mieszkańców w zakresie odpowiedzialności za środowisko. W mieście odbywały się liczne warsztaty, konkursy i eventy na temat ekologii, angażujące mieszkańców i przedstawicieli różnych grup społecznych.

- Realizacja poszczególnych działań w naszym projekcie „otworzyła oczy” mieszkańcom Pionek na wiele aspektów związanych ze środowiskiem naturalnym oraz jego ochroną. Uzmysłowiliśmy sobie, że czynnikiem szkodzącym środowisku jest nie kto inny, tylko człowiek. Mieszkańcy Pionek, lokalne instytucje, organizacje pozarządowe, szkoły, wszyscy bardzo chętnie przyłączyli się do naszych działań. To może świadczyć o chęci poprawy sytuacji i podjęcia działań w trosce o środowisko – komentuje Dariusz Pawłowicz, Inspektor ds. organizacji pozarządowych i współpracy z wolontariatem Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Wśród laureatów znalazły się instytucje skupiające różne grupy wiekowe i społeczne: Centrum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie ASTA, Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” oraz Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień.

W efekcie realizacji projektów, zaangażowania mieszkańców i współpracy między laureatami, a także nawiązanych partnerstw z innymi organizacjami, wzmocniły się postawy proekologiczne dzieci, młodzieży i ich rodziców. Wspólne akcje na rzecz środowiska stanowiły dodatkowy element integracyjny dla mieszkańców, a warsztaty tematyczne stały się ciekawą ofertą dla osób zainteresowanych tematami ekologicznymi, m.in. dzieci i seniorów.

- Nasz projekt "Ekologia - to jest to" kształtował świadomość ekologiczną i postawy proekologiczne u dzieci. Uczniowie zrozumieli potrzebę włączania się w różnorodne akcje mające na celu ochronę środowiska, zauważyli skutki negatywnej działalności człowieka na przyrodę. Wspaniale wykorzystali surowce wtórne do wykonania swoich prac – dodała Lidia Czyżewska, Prezes Stowarzyszenia ASTA.

Realizacja projektów zgłoszonych do konkursu „Pionki - nasze środowisko, nasze życie” to ostatni już etap Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych Fundacji Veolia Polska, poprzedzony sesją edukacyjną dla organizacji, podczas których liderzy lokalni dopracowywali swoje pomysły.

- Cieszą nas efekty Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych, ale przede wszystkim gratulujemy laureatom w realizacji ich projektów dedykowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców, seniorów i wszystkich mieszkańców. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta i wspólnie przeprowadzonym konsultacjom, projekty staraliśmy się "skroić na miarę" aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Pionek. Wierzę, że zainicjowane programy będą miały swoja kontynuację, a edukacji ekologiczna pozostanie na wysokim poziomie. Z przyjemnością wrócę ponownie do Pionek – powiedziała Magdalena Kempiński, członek zarządu Fundacji Veolia Polska.

Działania w ramach projektów nagrodzonych w konkursie „Pionki - nasze środowisko, nasze życie”:

 

Projekt "Nasze środowisko, nasze dobro" Centrum Aktywności Lokalnej, obejmował działania edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, dorosłych i seniorów. Przeprowadzono: akcję sprzątania i segregacji odpadów w Puszczy Kozienickiej i nad Stawem Górnym, warsztaty pszczelarskie, ornitologiczne i chemiczne dotyczące analizy chemicznej wody przy użyciu terenowego - szkolnego zestawu teczki eko-badacza, warsztaty dotyczące środowiska wodnego zbiornika Staw Górny, zorganizowano przedstawienie teatralne oraz warsztaty o tematyce ekologicznej, konkurs fotograficzny pt.: ”Środowisko naturalne wokół NAS” oraz konkurs plastyczny dla dzieci pt.: ”Recyklingowe zabawki”. Partnerzy projektu: Kozienicki Park Krajobrazowy, Stowarzyszenie Klub Żeglarski w Pionkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Pionkach, Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej w Pionkach, Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Pionki, PSP nr 1 w Pionkach, Nad Zagożdżonką, Pionki 24.

 

Projekt „Ekologia – to jest to” Stowarzyszenia ASTA, miał na celu edukację środowiskową najmłodszych uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym. W projekcie zorganizowano akcję sprzątanie świata, która pokazała rozmiar problemu i skutki negatywnej działalności człowieka na przyrodę. Uczniowie uczyli się, jak należy segregować śmieci, zrozumieli wpływ rozwoju przemysłu na degradację środowiska. Prowadzone były warsztaty, pokazujące czym zajmuje się ekologia jako nauka i jakie są jej cele oraz sposoby ochrony środowiska naturalnego. Realizacja projektu wniosła wiele korzyści dla uczniów, takich jak m.in. rozbudzenie świadomości ekologicznej, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku, uczenie się mądrego korzystania z zasobów natury, wytworzenie mody na ekologiczny styl życia, wyrabianie nawyku segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z materiałów. Projekt uświadomił uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie. Partnerzy projektu: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 w Pionkach, Nadleśnictwo Kozienice, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze.

 

Projekt „Ekologia to jest sprawa niesłychana. Ekologia to zabawa jest wspaniała” Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk” zakładał organizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, mającego na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Pionek. W czasie trwania pikniku został rozstrzygnięty konkurs piosenki ekologicznej oraz konkurs na najzabawniejszy kostium ekologiczny, w którym wzięły udział dzieci z pionkowskich szkół, przedszkoli i żłobka. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach wykonywali eksperymenty związane z wodą. Nadleśnictwo Kozienice przygotowało gry, konkursy i zabawy związane z florą i fauną Puszczy Kozienickiej. W czasie trwania imprezy wykonano prace plastyczne o tematyce ekologicznej. W ramach projektu w żłobku zorganizowano również cykl zajęć z konkursami dot. utrwalania prawidłowych nawyków ekologicznych, wzmacniających wiedzę na temat np. segregowania śmieci, dbania o środowisko naturalne. Partnerzy projektu: Nadleśnictwo Kozienice, Kozienicki Park Krajobrazowy, Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta Pionki, Kurier Pionkowski, Nad Zagodżonką.

Projekt „Ekologia jest z nami” Stowarzyszenia Seniorów Złota Jesień miał na celu zwiększenie wrażliwości mieszkańców Pionek na sprawy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. W projekcie spotkało się kilka pokoleń mieszkańców Pionek - młodzież ze szkoły nr 5 w Pionkach oraz seniorzy UTW oraz Stowarzyszenia Złota Jesień w Pionkach. Zorganizowano wykłady i warsztaty na temat odnawialnych źródeł energii oraz zasobów wody. Partnerzy projektu: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Barwy Życia raz instytucje jak; Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Ciepłownictwa, Nadleśnictwo Kozienice w Pionkach, Elektrownia Kozienice oraz Szkoła Nr.5 w Pionkach.

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 300 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 83 miastach, w 44 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

(red)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster