sobota, 20 kwietnia 2019
wtorek, 04 grudnia 2018 18:11   
POŚWIĘCENIE KRZYŻA I NOWEGO CMENTARZA

Od czwartego grudnia tego roku Pionki mają nowy cmentarz komunalny. W dniu Św. Barbary, patronki miasta odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża i terenu nowej nekropolii.

 

- Już w 2012 roku alarmowałem, że istnieje pilna konieczność budowy nowego cmentarza – mówił podczas ceremonii ksiądz dziekan Stanisław Bujnowski.

Kilka lat trwały różne procedury dotyczące budowy nowego cmentarza przy ulicy Kozienickiej. Odlesienie, nabycie gruntów, których właścicielem były Lasy Państwowej oraz spełnienie szeregu wymagań było czasochłonne i kosztowne. Prace zintensyfikowane zostały w minionej kadencji samorządu. W lipcu 2017 roku ogłoszony został przetarg na wycinkę drzew i krzewów na działce, na której zaplanowano budowę nowej nekropolii. Z kolei w listopadzie ubiegłego roku Polska Grupa Energetyczna ogłosiła postępowanie na podłączenie zasilania energetycznego. Z kolei w lutym tego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą budowy cmentarza z przeznaczeniem na ten cel dwóch milionów złotych.

Według koncepcji i planów kwota ta miała pozwolić na budowę pierwszej części cmentarza. W marcu tego roku ogłoszony został przetarg na budowę nowego cmentarza komunalnego. Wcześniej ogłoszono postępowanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej. Pierwszy etap budowy zakładał między innymi: niwelację terenu - ze względu na warunki wodne, zastosowano podniesienie terenu cmentarza, ściany oporowe – zaprojektowano ściany oporowe żelbetowe wylewane na miejscu budowy, schody terenowe – zaprojektowano jako komunikacja prowadząca z poziomu kolumbariów oraz krypty (-3,00 ) na poziom cmentarza, pochylnia – zaprojektowana jako część ciągu komunikacyjnego prowadzącego z poziomu kolumbariów oraz krypty a także ogrodzenie terenu od strony północno – zachodniej i od strony wschodniej.

Czwartego grudnia 2018 roku w Święto Patronki Miasta odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża i terenu nowego cmentarza komunalnego. Ceremonii przewodniczył ksiądz biskup Adam Odzimek przy współudziale księży miejscowych parafii: księdza dziekana, proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Barbary Stanisława Bujnowskiego oraz księdza proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski Mariusza Wincewicza a także przy udziale przedstawicieli naszego samorządu.

- Po sześciu latach od rozpoczęcia starań doczekaliśmy się w końcu nowego cmentarza. Tym razem jest to cmentarz komunalny. Na dotychczasowym cmentarzu parafialnym, który został oddany w 1945 roku pochowanych jest około piętnaście tysięcy osób – mówił ksiądz dziekan Stanisław Bujnowski. Jednocześnie ksiądz dziekan przypomniał, że kilkanaście lat temu dotychczasowy cmentarz został już powiększony.

Z kolei burmistrz miasta Pionki Robert Kowalczyk podkreślił, że poświęcenie nowego cmentarza komunalnego przez biskupa to duże wyróżnienie dla naszego miasta.

- Jesteśmy zaszczyceni, że ksiądz biskup poświęci naszą nową nekropolię komunalną – powiedział burmistrz Robert Kowalczyk.

- Cmentarz to miejsce szczególne, to miejsce święte. To miejsce gdzie modlimy się za naszych zmarłych – powiedział ksiądz biskup Adam Odzimek. Po tryptyku modlitewnym, któremu przewodniczył biskup Adam Odzimek odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża i ziemi nowego cmentarza. Na zakończenie ceremonii zastępca burmistrza Jolanta Sarnecka – Buczek, która w ostatnich czterech latach pilotowała budowę cmentarza podziękowała biskupowi za poświęcenie.

- Dziękuję, że w tak szczególnym dniu dla naszego miasta i naszego kościoła pod wezwaniem Św. Barbary ksiądz biskup poświęcił znajdujący się tu krzyż i teren cmentarza – powiedziała Jolanta Sarnecka – Buczek.

Aktualnie powierzchnia cmentarza, na którym zakończone zostały prace wynosi trochę ponad pół hektara – 0, 56 ha. Przygotowano już czterdzieści cztery miejsca grzebalne. Docelowo na tej powierzchni znajdzie się pięćset dwanaście miejsce pochówku. Na pozostałej części trwają jeszcze prace budowlane. W sumie teren, który podlegał odlesieniu to ponad jeden hektar – 1, 2512 ha.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster