poniedziałek, 25 marca 2019
czwartek, 29 listopada 2018 11:13   
MODERNIZACJA NAD STAWEM – PODEJŚCIE DRUGIE

Ogłoszony został drugi przetarg dotyczący przebudowy i modernizacji niektórych budynków nad Stawem Górnym.

 

Jeszcze w ubiegłym roku pionkowski samorząd pozyskał ze źródeł zewnętrznych ponad pięć milionów złotych – 5 370 971, 65 zł z przeznaczeniem na modernizację i rewitalizację przestrzeni nad Stawem Górnym.

Pionkowski samorząd ogłosił drugi przetarg na modernizację budynków nad Stawem Górnym. Pierwszy ogłoszony w sierpniu tego roku został unieważniony. Przetarg dotyczy modernizacji i przebudowy kompleksu B, budynki B, C 1, C2 i łącznik.

- Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn: „Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach – budynek kompleks B” – czytamy między innymi w aktualnym ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszone aktualnie postępowanie praktycznie niczym nie różni się od tego opublikowanego w sierpniu. Tak więc inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Oznacza to, że firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana do przygotowania kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz technicznego zrealizowania inwestycji.

W ramach ogłoszonego przetargu zaplanowano: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wszystkich branż dla zadania, uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę - dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych przyjętego bez sprzeciwu, wykonanie prac budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację budowlano-wykonawczą dla zadania, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania. Pomiędzy już istniejącymi budynkami B i C wybudowany zostanie między innymi nowy łącznik, w którym znajdą się w pełni wyposażone węzły sanitarne przewidziane dla kobiet, mężczyzn oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zmianie ulegnie natomiast czas realizacji inwestycji. W pierwszym przetargu planowano, że zadanie zostanie wykonane do połowy czerwca przyszłego roku. Teraz termin wykonania inwestycji został znacznie wydłużony. Aktualnie firma, która wygra przetarg na wykonanie wszystkich prac ujętych w zamówieniu będzie miała czas do połowy grudnia 2019 roku.

Firmy, które zainteresowane są udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do czternastego grudnia do godziny jedenastej. Otwarcie ofert zaplanowano już dziesięć minut później.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster