sobota, 23 marca 2019
piątek, 13 kwietnia 2018 11:55   
WYPOSAŻENIE DLA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO

Wyczynowe bloki startowe, fotokomórka, tablice wyników ale też i rewolwer startowy – to tylko niektóre elementy wyposażenia kompleksu lekkoatletycznego, które zamierza zakupić pionkowski samorząd.

 

Przypomnijmy: Od połowy ubiegłego roku trwa budowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Pionkach. Obecnie pionkowski samorząd ogłosił przetarg na zestaw urządzeń na wyposażenie budowanego obiektu dla „królowej sportu”.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim realizowana jest przez firmę Eurocourt z Radomia. Za kwotę blisko dwóch milionów złotych -  1.989.600,57 zł., firma buduje między innymi 6-torową bieżnię okrężną o długości 400 m o nawierzchni z poliuretanu, remontuje 6-torową bieżnię prosta stanowiącą przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 130m (do biegów na dystansie 100 1 110m) o nawierzchni z poliuretanu, wykonuje skocznię do skoku wzwyż, remontuje rzutnię do pchnięcia kulą, remontuje skocznię do skoku w dal i trójskoku.

Teraz pionkowski samorząd ogłosił postępowanie na zakup wyposażenia technicznego kompleksu lekkoatletycznego.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia lekkoatletycznego, zwanego dalej „sprzętem”, do kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Pionkach – czytamy między innymi w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Co zamierza zakupić nasze miasto dla sportowców realizujących się w różnych dyscyplinach „królowej sportu”? Będzie to wyposażenie zarówno dla sportowców jak i obsługi. Jednym słowem będzie to kompleksowy zestaw urządzeń dla obiektu lekkoatletycznego.

Warto tylko wymienić, że w ramach aktualnie ogłoszonego przetargu zakupiona zostanie między innymi fotokomórka, bloki startowe, maszyna do zbierania wody, listwa długości skoku – uniwersalna, tablica wyników dziewięciocyfrowa cyfrowa ale także i rewolwer startowy. Lista zakupów jest bardzo długa i obejmuje pełne spektrum wyposażenia stadionu lekkoatletycznego.

Firma, która wygra przetarg będzie miała dwa miesiące na zrealizowanie zamówienia. Inwestycja polegająca na budowie kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim możliwa jest dzięki zewnętrznemu wsparciu finansowemu, które pozyskało nasze miasto. Wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi ponad milion złotych – 1 370 000 zł. Ostateczna kwota dotacji może jednak ulec zmianie ze względu na znacznie niższe koszty inwestycji.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster