czwartek, 06 sierpnia 2020
poniedziałek, 08 lipca 2019 11:21   
CZTERY OFERTY NA FABRYCZNĄ

Cztery firmy w tym dwie lokalne złożyły swoje oferty na modernizację i przebudowę ulicy Fabrycznej.

 

Przypomnijmy: W czerwcu tego roku pionkowski samorząd ogłosił postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Fabrycznej - Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 350714W - ul. Fabryczna na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w miejscowości Pionki – można było przeczytać w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia.

Szczegóły inwestycji: Gmina Miasto Pionki otrzymało dofinansowanie na przebudowę ul. Fabrycznej w wysokości 2.242.126,00 tj. 50 % szacowanej wartość projektu, która wynosi 4.484.253,60 zł. Wnioskiem o dofinansowanie, który złożony został jeszcze w 2018 roku objęty jest odcinek ul. Fabrycznej od ul. Wspólnej do ul. Polnej (okolice Stawu Górnego). Ulicę zaprojektowano jako jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. Na całym odcinku zaplanowano budowę chodnika, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę zatoki autobusowej, wymianę oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wzdłuż ulicy zaprojektowano 97 miejsc parkingowych oraz 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na całej długości projektowanego odcinka znajdują się liczne zjazdy na posesję o nawierzchni gruntowej. W projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się użytkowników ruchu drogowego oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia. Zakres opracowania obejmuje także odwodnienie części rozbudowywanej ul. Fabrycznej poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wpustów ulicznych z osadnikiem.

Na ogłoszone postępowanie zgłosiło się cztery firmy w tym dwie lokalne. Przed otwarciem ofert zamawiający poinformował, że na inwestycję przeznacza kwotę 4.400.000,00 zł brutto. Spółka „Sorted” za wykonanie zamówienia zaproponowała ponad sześć milionów złotych – 6. 383 .000 zł, „Strabag” trochę ponad pięć milionów złotych – 5. 292. 209, 12 zł. Najtańsze oferty złożyły dwie lokalne firmy. I tak Zakład Transportowo Budowlany Krzysztof Wach trochę ponad cztery miliony złotych – 4.199.470, 12 zł, a „Marcbud” Marek Baran – 4.399.244, 97 zł.

Rozbudowa ulicy Fabrycznej zapewni bezpośrednią obsługę posesji i infrastruktury bezpośrednio przyległej do ulicy, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podniesie atrakcyjność gospodarczą terenów bezpośrednio znajdujących się przy niej, zwiększy komfort życia mieszkańców i przyczyni się do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Inwestycja powinna zostać zakończona do trzydziestego listopada tego roku.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster