wtorek, 22 września 2020
piątek, 12 kwietnia 2019 14:21   
PAMIĘĆ PO WSZYSTKIE CZASY

Ukształtowała ich Wolna Polska, chociaż częstokroć jeszcze pod zaborami zdobyli wykształcenie i ugruntowali swoją pozycję społeczną. Kochali swój kraj ponad wszystko. Ich ofiara poniesiona w 1940 r. nie była daremna i nie została zapomniana. Naród Polski winien jest im pamięć i szacunek, gdyż oddali życie za Ojczyznę.

 

Trzynastego kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W ludobójstwie katyńskim zginęło 22 000 osób – m. in. więźniowie obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. O odkryciu w Katyniu zbiorowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD poinformowano 11 kwietnia 1943 r. Jego celem jest oddanie hołdu Polakom zgładzonym wiosną 1940 r. w ZSRR. Niestety także i mieszkańcy Pionek stali się ofiarami bolszewickiego mordu.

 

Franciszek Haschek.

Franciszek Haschek, urodzony w 1914 roku w Sarajewie. Ukończył gimnazjum im. Hugo Kołłątaja w Krotoszynie. W 1935 roku ukończył kurs podchorążych, Dwa lata później mianowany podporucznikiem. Przed wojną pracował w Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach na stanowisku technicznym. Prawdopodobnie przedwojenny "dwójkarz" - Oddział II Sztabu Generalnego, sekcja V. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku. Wzięty do niewoli przez sowietów. Ofiara Zbrodni Katyńskiej.

 

Zygmunt Dutkiewicz.

 

Zygmunt Dutkiewicz przed wojną prowadził w Pionkach aptekę przy ulicy Kolejowej. Urodził się w Siennie osiemnastego kwietnia 1889 roku. W 1913 roku ukończył farmację na Uniwersytecie Warszawskim. W 1920 roku wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, aby bronić kraju przed krwawym najazdem bolszewickim. Powierzono mu wówczas funkcję komendanta wojskowego pociągu sanitarnego. W latach trzydziestych ubiegłego wieku założył i był właścicielem pierwszej apteki w Pionkach. Prócz pracy zawodowej angażował się w różne akcje społeczne na terenie naszego miasta. Był między innymi członkiem Koła Mężów Katolickich przy parafii pod wezwaniem Świętej Barbary. Wspierał finansowo różne akcje charytatywne a także działalność Związku Harcerstwa Polskiego. Jako oficer Wojska Polskiego został powołany do służby wojskowej dla obrony Ojczyzny w 1939 roku. Pełnił wówczas funkcję komendanta polowego lazaretu wojskowego drugiego szpitala wojskowego. Wzięty do niewoli przez wojska sowieckie został osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku. W 1940 roku został zamordowany w Charkowie.

 

Wiesław Kapuściński.

Wiesław Kapuściński – ur. 20.09 1914 roku w Brodach. Po ukończeniu gimnazjum odbył obowiązkową służbę wojskową. Pracował zawodowo w Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach. Jednocześnie doskonalił swoje umiejętności wojskowe a zwieńczeniem szkoleń był awans na podporucznika rezerwy. Pod koniec września 1939 roku znalazł się we Lwowie, w dowództwie obrony miasta. Po kapitulacji Lwowa przed Armią Czerwoną dostał się do niewoli sowieckiej. Został zamordowany w 1940 roku w Charkowie.

Tadeusz Bonawentura Kuczyński – urodzony w 1904 w Zagożdżonie – kapitan 61 pułku Piechoty. Dowódca 1 baterii armat. Zamordowany w 1940 roku w Charkowie.

Władysław Sosnowski - ur. 27 IV 1899 w Kromołowie. W policji od 1923. Co najmniej od 1927 służbę pełnił w pow. kozienickim, policjant w Komisariacie w Pionkach – jeden z fundatorów sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Pionkach. Zamordowany w Katyniu. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Pionkach wraz ze zmarłą czterdzieści lat później żoną.

 

Stanisław Dercz.

Stanisław Dercz, w 1905 w Piotrkowicach. W policji od 1929. Przez wiele lat służył w woj. kieleckim. od 2 VIII 1935 – i nadal we wrześniu 1939 – w Pionkach. Zamordowany w Katyniu.

Świat miał się nigdy nie dowiedzieć o Katyniu. Ziemia przykryła ślady bolszewickiej zbrodni. Przez dekady za pamięć i prawdę o Katyniu rodziny pomordowanych płaciły wysoką cenę. My teraz i po wszystkie czasy jesteśmy zobowiązani, aby zachować pamięć o przeszłości tak, aby orzeł w koronie, który widnieje na naszych dokumentach i banknotach, które codziennie nosimy w kieszeni ze wstydu nie odwracał dzioba.

Zapewne nie są to wszystkie osoby związane z naszym miastem, które zamordowane zostały przez NKWD na nieludzkiej ziemi. Zwracamy się do naszych Czytelników z prośbą: Jeżeli znane są Państwu kolejne osoby prosimy o pomoc i kontakt.

Materiał zebrał i opracował ROMAN FIDO

Foto; Archiwum Prywatne, Muzeum Katyńskie.

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster