środa, 19 grudnia 2018
wtorek, 14 listopada 2017 10:17   
FIRMA Z RZESZOWA ZBUDUJE OCZYSZCZALNIĘ

Zakończone zostało postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji i przebudowy pionkowskiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Planowana przebudowa w liczącej już ponad czterdzieści lat oczyszczalni to jedna z największych inwestycji w naszym mieście. Wybrana została już firma, która zmodernizuje a w zasadzie zbuduje ją od podstaw.

Oczyszczalnia ścieków w Pionkach powstała wraz z budową „Polcorfamu”. Została uruchomiona na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku – w 1973 roku. Kilka dekad intensywnej eksploatacji zrobiło swoje. Obecnie oczyszczalnia wymaga pilnego i przede wszystkim gruntownego remontu. Co prawda na przestrzeni minionych lat dokonywane były pewne modernizacje jak chociażby ta z 2008 roku, kiedy to uruchomiono stację odwadniania nadmiernego osadu, lecz intensywna eksploatacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków, – bo tak brzmi pełna nazwa spowodowała techniczną degradację.

W połowie tego roku został ogłoszony przetarg na przebudowę i modernizację oczyszczalni. Na ogłoszone postępowanie zgłosiło się cztery firmy: Konsorcjum firm, którego liderem jest Husar Budownictwo Inżynieria z Płocka zaproponowało ponad trzydzieści cztery miliony złotych – 34 157 100, 00 zł. Spółka akcyjna Inżynieria Rzeszów gotowa jest przebudować i zmodernizować naszą oczyszczalnię za blisko trzydzieści dwa miliony – 31 875 450, 00 zł, kolejna firma z Piaseczna - POLAQUA Sp. z o.o zaproponowała także ponad trzydzieści jeden milionów złotych - 31 274 957, 00 zł, również krakowska firma Instal Kraków S.A. gotowa jest podjąć się tego dużego zadania inwestycyjnego za ponad trzydzieści jeden milionów złotych - 31 696 792, 55 zł.

Każda z przedstawionych ofert przewyższała jednak kwotę, jaką na tę inwestycję gotowy był przeznaczyć zamawiający, czyli Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp z o.o.

Pionkowska spółka komunalna miała, bowiem przygotowane trochę ponad trzydzieści milionów złotych - 30 822 635, 59 zł. Środki te to między innymi dofinansowanie z Funduszu Spójności - 18 718 493, 58 zł a także pożyczka w kwocie dziesięciu milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdecydowano jednak o zwiększeniu limitu środków finansowych. Pozwoliło to na ostateczne wyłonienie firmy, która zmodernizuje a w zasadzie zbuduje nową oczyszczalnię.

Zdecydowano, że wykonawcą tej jednej z najkosztowniejszych w ostatnich latach inwestycji w naszym mieście będzie spółka z Podkarpacia - Inżynieria Rzeszów S.A. Jak już wspomnieliśmy firma zaproponowała kwotę blisko trzydziestu dwóch milionów złotych – 31 875 450, 00 zł.

Obecna oczyszczalnia działa na zasadzie biologiczno mechanicznej. Zmodernizowana a w zasadzie nowa również będzie opierała się na tej technologii, ale z uwzględnieniem aktualnych możliwości technicznych. Jak zakłada projekt większość urządzeń i obiektów będzie nowa. Jednocześnie należy podkreślić, że cała modernizacja i przebudowa ma przebiegać bez wyłączania dotychczasowej. Nie ma, więc obawy, że ścieki nie będą oczyszczane.

Modernizacja i przebudowa podzielona została na trzy główne etapy, które będą realizowane równocześnie. I tak między innymi zmodernizowany zostanie zbiornik wyrównawczy, komora tlenowej stabilizacji osadu, osadnik wstępny, czy też wyremontowana zostanie główna przepompownia przy ulicy Zwycięstwa. Zupełnie nowym i jednocześnie głównym urządzeniem nowej oczyszczalni będzie reaktor biologiczny. Ponadto nowa będzie także stacja dmuchaw, nowe osadniki wtórne, instalacja do chemicznego strącania fosforu a także wewnętrzna przepompownia ścieków. Nowa będzie również komora denitryfikacji, komora defesforyzacji biologicznej a także predenitryfikacji osadu recyrkulowanego.

Według założeń zasadnicza techniczna część modernizacji pionkowskiej oczyszczalni powinna zakończyć się do końca przyszłego roku a rozliczenie finansowe powinno zostać zakończone do końca 2019 roku.

(r.f.)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster