sobota, 20 października 2018
ZMIANA WARTY W PSM
czwartek, 13 maja 2010 11:08

Po kilkunastu latach pracy z funkcją Prezesa Zarządu Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej żegna się Ryszard Rusiecki.

Prezesem Zarządu Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszard Rusiecki był kilkanaście lat. W tym czasie przez miasto i oczywiście pośrednio przez spółdzielnię przetoczył się walec historii, który już na zawsze odmienił oblicze Pionek i jego mieszkańców. Przede wszystkim należy to przypomnieć, że w tym czasie zbankrutowały największe zakłady pracy. W dwutysięcznym roku bankrutem okazał się zarówno „Pronit” jak i „Chemomontaż”. Z dnia na dzień tysiące osób straciło pracę a w kilka miesięcy później, gdy skończyły się zasiłki dla bezrobotnych także i pieniądze. Nie pozostało to bez wpływu na dalsze funkcjonowanie spółdzielni, która zaczęła odczuwać dość gwałtowny spadek przychodów z mieszkaniowych czynszów. Nie tak dawno przez spółdzielnię przeszła fala wykupów mieszkań za przysłowiową złotówkę. Władze chyba wszystkich spółdzielni w kraju a także i w Pionkach nie były zadowolone z tego faktu. Co prawda mieszkańcy byli zadowoleni gdyż za w sumie niewielkie pieniądze zostali posiadaczami własnego „M”, ale spółdzielnie potraciły dochody z tytułu przekształceń lokali spółdzielczych na własnościowe. Podobnych przykładów można przytaczać jeszcze wiele. Teraz jednak Pionkowską Spółdzielnię Mieszkaniową czekają jeszcze większe zmiany. Zmieni się ten, który przez lata nią kierował i za nią odpowiadał. Ryszard Rusiecki odchodzi na emeryturę. Rada Nadzorcza PSM już ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Potencjalny kandydat musi legitymować się wykształceniem wyższym o kierunku prawniczym, ekonomicznym lub technicznym. Powinien posiadać, co najmniej dziesięcioletni staż prac w tym pięć lat na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem. Musi także być członkiem Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferty można składać do dnia dwudziestego czwartego maja.

Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała 3 kwietnia 1959 roku przy ówczesnych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych pracowników tego zakładu. Obecnie spółdzielnia zrzesza blisko 3 700 członków, tereny spółdzielni zajmują 30 ha powierzchni, na której jest pięć osiedli mieszkaniowych. W skład zasobów mieszkaniowych spółdzielni wchodzi: 77 budynków wielorodzinnych z 2 908 mieszkaniami, 35 lokali użytkowych oraz 261 garaży. W spółdzielczych mieszkaniach mieszka około 9 000 osób. Z kolei Ryszard Rusiecki przez wiele lat związany był z Zakładami Tworzyw Sztucznych „Pronit”, gdzie był między innymi zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych. Z pracy w „Pronicie” odszedł na początku lat dziewięćdziesiątych. Później pracował w instytucjach związanych z kontrolą skarbową. Teraz nieodwracalnie żegna się z pracą zawodową.

ROMAN FIDO

 
KILOMETRY NOWEJ DROGI
środa, 12 maja 2010 15:14

Prawie trzy i pół miliona złotych wyniesie koszt modernizacji nowej drogi powiatowej na odcinku Pionki – Helenów.

Przebudową objęta jest droga powiatowa nr 3522W Pionki - Podgóra na odcinku Pionki – Helenów. Znaczna część tej drogi od Helenowa do Podgóry została zmodernizowana znacznie wcześniej. Wiele do życzena natomiast pozostawał odcinek z Pionek do Helenowa. A mówiąc bardziej dosadnie zmotoryzowani jadąc do Czarnej gdyż tam kieruje się większość z nich musieli wykazać się nie lada umiejętnościami w omijaniu dziur i wyrw, często dość głębokich. Na szczęście jednak Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych przystąpił do gruntownej modernizacji tej drogi. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został na początku tego roku.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3522W Pionki - Podgóra na odcinku Pionki - Helenów na odcinku długości 6627 m od km 1+650 do km 8+277 – czytamy między innymi w ogłoszeniu przetargowym. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najlepszą ofertę złożyła firma ŚPRD „Trakt” z Górek Szczukowskich. Koszt modernizacji i przebudowy drogi, który ujęty jest w zamówieniu przetargowym wynosi 3.429.465,45 zł. Zakres robót składający się na zamówienie jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze w tym: - wykonanie robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej, wycinkę 137 szt. drzew z karczowaniem pni i krzaków, roboty ziemne związane z : - wykonaniem koryta na poszerzenie jezdni, - wykonaniem lub odtworzeniem rowów, - formowanie i zagęszczenie nasypów, wykonanie nawierzchni w tym:- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych na odc. drogi długości 6627 m i szer. 5,5 m, - wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego. Na wykonanie wszystkich prac wykonawca ma sześć miesięcy. Kilka tygodni temu rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze.

(r.f.)

 
TAKIE ZDJĘCIA TYLKO U NAS
wtorek, 11 maja 2010 14:27

Nasza strona internetowa systematycznie się rozwija.

Więcej…
 
PROWADZIŁ W PIONKACH APTEKĘ- ZGINĄŁ NA NIELUDZKIEJ ZIEMI
wtorek, 11 maja 2010 13:04

Zygmunt Dutkiewicz był farmaceutą - magistrem farmacji. W okresie przedwojennym prowadził w Pionkach aptekę. Został zamordowany pod Charkowem. Znajduje się na liście katyńskiej.

Więcej…
 
CHODNIK BĘDZIE ZROBIONY
środa, 05 maja 2010 18:18

Prawie trzysta tysięcy złotych będzie kosztował nowy chodnik przy ulicy Radomskiej.

Więcej…
 
BĘDZIE NOWY STADION
wtorek, 27 kwietnia 2010 18:53

Za 3 655 632, 94 zł powstanie całkiem nowy stadion z pełnowymiarową płytą boiska.

Więcej…
 
ZAKŁADOWO MIEJSKI MISZ MASZ CZ II
niedziela, 25 kwietnia 2010 13:43

Specyfik medyczny „Pronit” jest dobry na wszystko. Tak przynajmniej reklamuje go producent. Pomaga na kaszel, wzmacnia organizm, uodpornia na choroby. Z kolei karabin przeciwpancerny kb Ur wz. 35, którego prototypy testowane były w Państwowej Wytwórni Prochu odnalazły się w Iraku, gdzie w 2003 roku żołnierze amerykańscy testowali je w warunkach bojowych.

 

Więcej…
 


Strona 81 z 82

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster