piątek, 24 listopada 2017
KILOMETRY NOWEJ DROGI
środa, 12 maja 2010 15:14

Prawie trzy i pół miliona złotych wyniesie koszt modernizacji nowej drogi powiatowej na odcinku Pionki – Helenów.

Przebudową objęta jest droga powiatowa nr 3522W Pionki - Podgóra na odcinku Pionki – Helenów. Znaczna część tej drogi od Helenowa do Podgóry została zmodernizowana znacznie wcześniej. Wiele do życzena natomiast pozostawał odcinek z Pionek do Helenowa. A mówiąc bardziej dosadnie zmotoryzowani jadąc do Czarnej gdyż tam kieruje się większość z nich musieli wykazać się nie lada umiejętnościami w omijaniu dziur i wyrw, często dość głębokich. Na szczęście jednak Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych przystąpił do gruntownej modernizacji tej drogi. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony został na początku tego roku.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3522W Pionki - Podgóra na odcinku Pionki - Helenów na odcinku długości 6627 m od km 1+650 do km 8+277 – czytamy między innymi w ogłoszeniu przetargowym. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najlepszą ofertę złożyła firma ŚPRD „Trakt” z Górek Szczukowskich. Koszt modernizacji i przebudowy drogi, który ujęty jest w zamówieniu przetargowym wynosi 3.429.465,45 zł. Zakres robót składający się na zamówienie jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze w tym: - wykonanie robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej, wycinkę 137 szt. drzew z karczowaniem pni i krzaków, roboty ziemne związane z : - wykonaniem koryta na poszerzenie jezdni, - wykonaniem lub odtworzeniem rowów, - formowanie i zagęszczenie nasypów, wykonanie nawierzchni w tym:- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych na odc. drogi długości 6627 m i szer. 5,5 m, - wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego. Na wykonanie wszystkich prac wykonawca ma sześć miesięcy. Kilka tygodni temu rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze.

(r.f.)

 
TAKIE ZDJĘCIA TYLKO U NAS
wtorek, 11 maja 2010 14:27

Nasza strona internetowa systematycznie się rozwija.

Więcej…
 
PROWADZIŁ W PIONKACH APTEKĘ- ZGINĄŁ NA NIELUDZKIEJ ZIEMI
wtorek, 11 maja 2010 13:04

Zygmunt Dutkiewicz był farmaceutą - magistrem farmacji. W okresie przedwojennym prowadził w Pionkach aptekę. Został zamordowany pod Charkowem. Znajduje się na liście katyńskiej.

Więcej…
 
CHODNIK BĘDZIE ZROBIONY
środa, 05 maja 2010 18:18

Prawie trzysta tysięcy złotych będzie kosztował nowy chodnik przy ulicy Radomskiej.

Więcej…
 
BĘDZIE NOWY STADION
wtorek, 27 kwietnia 2010 18:53

Za 3 655 632, 94 zł powstanie całkiem nowy stadion z pełnowymiarową płytą boiska.

Więcej…
 
ZAKŁADOWO MIEJSKI MISZ MASZ CZ II
niedziela, 25 kwietnia 2010 13:43

Specyfik medyczny „Pronit” jest dobry na wszystko. Tak przynajmniej reklamuje go producent. Pomaga na kaszel, wzmacnia organizm, uodpornia na choroby. Z kolei karabin przeciwpancerny kb Ur wz. 35, którego prototypy testowane były w Państwowej Wytwórni Prochu odnalazły się w Iraku, gdzie w 2003 roku żołnierze amerykańscy testowali je w warunkach bojowych.

 

Więcej…
 
OSTATNIA DROGA MARSZAŁKA SEJMU [video]
czwartek, 22 kwietnia 2010 12:26

 

W Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe Macieja Płażyńskiego, byłego marszałka sejmu i prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, który zginął w katastrofie koło Smoleńska.

Więcej…
 


Strona 71 z 72

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster