czwartek, 22 sierpnia 2019
środa, 02 czerwca 2010 10:19   
PO RAZ KOLEJNY PG 1 NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Już po raz trzeci Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pionkach otrzymało Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi za swoje zaangażowanie w propagowanie działań proekologicznych i aktywizację lokalnej społeczności.

Certyfikat ten przyznawany jest na 1 rok, jednak PG nr 1 w Pionkach za ogromne zaangażowanie uczniów i nauczycieli w działania proekologiczne decyzją kapituły otrzymało to prestiżowe wyróżnienie na okres 3 lat. Tytuł ten nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com). W skład kapituły tegorocznego konkursu weszli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, firm Toyota, Cadbury, Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja.

Uroczyste wręczenie certyfikatów polskim szkołom odbyło się podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju 28 maja 2010 na Politechnice Warszawskiej. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Prezes NFOŚiGW Jan Rączka, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. W tym roku o to światowe wyróżnienie, przyznawane w Polsce przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, starało się ponad 170 polskich szkół i aż 75 z nich otrzymało ten tytuł. Na konferencji przyznano także krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej (LCAE) 95 polskim szkołom. Jest to pierwszy stopień na drodze do uzyskania certyfikatu Zielonej Flagi. Za wyróżnieniem szkoły Zieloną Flagą stoją konkretne praktyczne działania. Szkoła, aby otrzymać certyfikat, wprowadza ekologiczne rozwiązania np. instaluje perlatory w celu zmniejszenia zużycia wody, montuje termoregulatory oraz wymienia oświetlenie na energooszczędne. Na podkreślenie zasługuje wspólne zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji w projekt.

Edyta Rutkowska

Anna Mróz-Cibor

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster