Stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów

24.06.2024 fot.: Kurier Pionkowski Tekst przeczytasz w 2 min.

Jak każdego roku, tuż przed wakacjami najzdolniejsi uczniowie pionkowskich szkół samorządowych otrzymują stypendia Burmistrza Miasta Pionki za najwyższe osiągnięcia w dyscyplinach wiedzy oraz za osiągane wyniki w zakresie obowiązujących zajęć edukacyjnych. 

Starając się wspierać rozwój uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia i nie ustają w wysiłkach nad dalszym swoim rozwojem, nagradzani są stypendiami. W tym roku podziękowania i nagrody przekazywali burmistrz Łukasz Miśkiewicz, wiceburmistrz Magdalena Hensoldt-Fyda oraz kierownik wydziału edukacji Magdalena Mucha.

Stypendia edukacyjne to forma nagrodzenia uczniów za utalentowanie i pracowitość w trakcie roku szkolonego, a także motywacja do kontynuowania pracy i rozwoju swoich umiejętności. 

Wiemy, czym jest w dzisiejszym świecie nauka i wiedza. Dobrze też, że mamy tak ambitnych uczniów. Z panią burmistrz zastanawialiśmy się, czy aby te kryteria, średnia ocen minimum 5.9 nie są zbyt rygorystyczne, jakakolwiek widać, że są one osiągalne – mówił burmistrz Łukasz Miśkiewicz podczas gali wręczania stypendiów, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Zakładowej. – Jestem dumny z tego, że tak duże grono uczniów w naszym mieście prezentuje ambitną postawę, by zgłębiać wiedzę, nabywać umiejętności w dzisiejszych czasach, gdzie jest tyle, mówiąc kolokwialnie „rozpraszaczy”. 

Burmistrz życzył uczniom, by nie ustępowali w swoich dążeniach do zgłębiania wiedzy, a rodzicom, by wspierali swoje pociechy w tych dążeniach, by nie zabrakło im energii i czasem też cierpliwości, która jest potrzebna, aby nadążyć za pomysłami dzieci i młodzieży.

Trzeba ich wspierać w tym, by mogły w przyszłości wyfrunąć i zdobywać wiedzę w tych kierunkach i dziedzinach wiedzy, które sobie wymarzyły – kontynuował burmistrz. – Gratulację i mam nadzieję do zobaczenia za rok w jeszcze większym gronie.

W tym roku zostało nagrodzonych 22 uczniów, a niektórzy z nich podwójnie – za wysoką średnią ocen oraz szczególne osiągnięcia w konkretnych przedmiotach lub w konkursach i olimpiadach. 

Zobacz także

Bezpiecznie i aktywnie nad wodą
Bezpiecznie i aktywnie nad wodą
Szczep 41 PDHiZ
Szczep 41 PDHiZ „Rzeczpospolita Skautowa” z wyprawą do Hiszpanii i Portugalii
Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Premiera filmu dokumentalnego Kryptonim “Klasztor” – dopaść Pileckiego
Premiera filmu dokumentalnego Kryptonim “Klasztor” – dopaść Pileckiego
Podwyżka opłat za wodę
Podwyżka opłat za wodę