Podwyżka opłat za wodę

03.07.2024 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 1 min.

Szanowni Mieszkańcy,

szanując Was i Wasze prawo do transparentnych komunikatów, informujemy, że z dniem 4 lipca 2024 roku wejdzie w życie podwyżka opłat za wodę. Wniosek o zmianę taryfy został złożony już 4 kwietnia 2023 roku, a decyzja została zatwierdzona 7 lutego 2024 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody.

Jednocześnie trzeba nadmienić, że poprzednia władza samorządowa chciała wydłużyć okres wejścia w życie ostatecznej decyzji, aby uniknąć podwyżki cen przed wyborami i tym samym przerzucić odpowiedzialność społeczną na nowego burmistrza, odwołując się od decyzji 29 lutego 2024 r. W ten sposób odsunięto w czasie to, co nieuniknione. Ostatecznie 18 czerwca 2024 r. Polskie Wody odrzuciły odwołanie, wskazując, że podwyżka opłat za wodę oraz ścieki podyktowana jest trzema aspektami:

  • rosnącymi kosztami eksploatacji i utrzymania, w szczególności związanymi z energią elektryczną,
  • wzrostem wynagrodzenia minimalnego,
  • wzrostem stóp procentowych, które wpłynęły na zwiększenie kosztów odsetek wynikających z podpisanych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nowe stawki opłat przedstawi Wam spółka PWKC.

Zobacz także

„Startuj z Mazowsza” – dodatkowy czas na zgłoszenia
„Startuj z Mazowsza” – dodatkowy czas na zgłoszenia
Już wkrótce rajd rowerowy z okazji Pionkowskiego Dnia Pszczoły
Już wkrótce rajd rowerowy z okazji Pionkowskiego Dnia Pszczoły
Zwycięski quest „Od prochu do czarnej płyty”
Zwycięski quest „Od prochu do czarnej płyty”
Abolicja śmieciowa dla mieszkańców miasta Pionki
Abolicja śmieciowa dla mieszkańców miasta Pionki
Spotkanie z mieszkańcami
Spotkanie z mieszkańcami