Nagrodzili Animatorów Kultury

26.11.2021 Tekst przeczytasz w 4 min.

Już po raz XIII w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się wyjątkowe wydarzenie – Powiatowy Dzień Animatora Kultury.

Jak co roku, poszczególne gminy i miasta wyróżnią osoby lub instytucje/organizacje, zasługujące na uznanie za promowanie rodzimej kultury. MOK przedstawił dorobek artystyczny tegorocznych laureatów, którzy prezentują różne formy działań kulturalnych w naszym powiecie.

Przedstawicieli samorządów z terenu powiatu radomskiego oraz Animatorów Kultury przywitała dyrektor MOK w Pionkach Agata Chmielewska. Miasto Pionki reprezentowała wiceburmistrz Kamila Kaczorowska oraz radni miejscy z Komisji kultury, oświaty, sportu i turystyki: Zbigniew Belowski i Paweł Kobylas.

Szczególnie ciepło chciałabym przywitać tegorocznych laureatów Animatora Kultury. To jest wasze święto, wasz dzień – zwróciła się do przybyłych animatorów dyrektor MOK. – Wy jesteście motorem napędowym wszelkich działań kulturalnych w naszych lokalnych społecznościach.

Kamila Kaczorowska w imieniu swoim oraz burmistrza Roberta Kowalczyka przywitała wszystkich przybyłych gości. Podziękowała pionkowskiemu tegorocznemu Animatorowi Kultury, którym jest Ryszard Brodowski. Wiceburmistrz skierowała szczególne podziękowania za to, że z głębi serca Ryszard Brodowski poświęca swój prywatny czas by aktywować wszystkich wokół do wspólnych działań, nie tylko seniorów ze stowarzyszenia, ale także młodych mieszkańców miasta Pionki.

Wśród 12 nominowanych znalazły się świetlice środowiskowe, zespoły muzyczne, biblioteki, kluby seniora, stowarzyszenia oraz pojedynczy animatorzy.

Świetlice Środowiskowe w gminie Gózd, to bezpieczne miejsca do wypoczynku po zajęciach lekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Każda z nich jest czynna w zależności od potrzeb danej społeczności. Świetlice wyposażone są w sprzęt edukacyjny i sportowy mający na celu zapewnienie rozrywki dzieciom i młodzieży.

Zbigniew Listek animator gminy i miasta Iłża, to pracownik Domu Kultury w Iłży od 1984 r. na stanowisku instruktor do spraw muzycznych. Prowadzi naukę gry na akordeonie, gitarze oraz keyboardzie. Jest również instruktorem wokalnym dzieci i młodzieży. Od 16 lat kierownik wokalnego Klubu Seniora.

Zespół śpiewany „Dobrowianki” z gminy Jastrzębia, a ściślej z Dąbrowy Kozłowskiej. W jego skład wchodzą cztery panie, które aktywnie biorą udział w różnych wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Jastrzębia. W swoim repertuarze mają piosenki patriotyczne, kościelne, ludowe. Uczestniczą w dożynkach, jak również są organizatorami różnych spotkań biesiadnych.

Zespół „Biesiada Bierwiecka” z gminy Jedlińsk, który powstał z inicjatywy Ewy Ofiara, opiekuna zespołu, we wrześniu 2016 r. w ramach realizacji projektu „Poszukiwacze Kultury” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Zespół tworzą ludzie otwarci, aktywni, zaangażowani w życie kulturalne nie tylko społeczności lokalnej, z której się wywodzą, ale całej wspólnoty gminnej.

Jerzy Chrzanowski z gminy Jedlnia-Letnisko, który 27 lutego 2015 r. został powołany przez wójta gminy na Społecznego Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i jest inicjatorem oraz organizatorem uroczystości patriotycznych organizowanych w gminie. Opiekuje się mogiłami pomordowanych, spotyka się z młodzieżą szkolną, chcąc zaszczepić wśród młodego pokolenia zainteresowanie historią Polski. Swoją pracę społeczną traktuje z zaangażowaniem, zapalając do działań patriotycznych władze gminy, kierownictwo szkół, młodzież oraz mieszkańców gminy.

Koło Gospodyń Wiejskich „Maliszowianki” z gminy Kowala powstało 14 sierpnia 2019 r. i zrzesza blisko 40 osób. Inicjatorką założenia Koła była sołtys Krystyna Działek. Celem Koła jest przede wszystkim integracja społeczności wsi Maliszów niezależnie od wieku i płci.

Wojciech Pestka z gminy Pionki, to poeta, prozaik, tłumacz, scenarzysta, autor m.in. tomików wierszy, powieści, trylogii reportaży z Kresów. Laureat wielu Nagród Literackich na skalę ogólnopolską oraz międzynarodową. W 2020 r. ukazały się trzy książki jego autorstwa.

Ilona Drabik z gminy Przytyk jest dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku. Dzięki kreatywności, pozyskanym funduszom zewnętrznym oraz zaangażowaniu w pracę harmonogram wydarzeń kulturalnych wzbogacił się o nowe wydarzenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na uwagę również zasługuje fakt, że Ilona Drabik czynnie działa w Stowarzyszeniu „Przystań nad Radomką”, które swe działania skupia na wzbogaceniu życia mieszkańców poprzez nowe formy aktywności sportowej.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie została założona w 1947 r. i od tego czasu podejmuje działania popularyzujące literaturę wśród mieszkańców miasta i gminy Skaryszew. Nieobce są jej nowe wyzwania i dlatego na przestrzeni lat zmienia swoją rolę. Stała się centrum kultury w którym spotykają się ludzie chcący i lubiący obcować z literaturą i sztuką. Biblioteka prowadzi wiele działań wzbogacających swoją ofertę.

Marek Mendyk z gminy Wierzbica, to instruktor tańca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy, który na swoim koncie ma wiele sukcesów związanych z przygotowaniem choreografii do wyjątkowych wydarzeń: konkursów tanecznych np. street dance, spektakli teatralnych jak chociażby Śluby Panieńskie i wiele innych.

Klub Seniora+ z Chruślic w gminie Wolanów został wytypowany do Powiatowego Animatora Kultury przez Ewę Markowską-Bzduchę, wójta gminy, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień z miasta Pionki powstało wiosną 2018 r.. Od tego czasu realizuje liczne projekty kulturalne aktywizujące i integrujące pionkowskich seniorów. Stowarzyszenie energicznie poszukuje źródeł i skutecznie pozyskuje fundusze zewnętrzne. Realizowane projekty skierowane są nie tylko do członków stowarzyszenia, ale do wszystkich seniorów z miasta Pionki i okolic.

Dzień Animatora Kultury to od 13 lat wielkie wydarzenie w naszym mieście, poświęcone osobom zajmującym się na co dzień pracą związaną z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną, organizacją czasu wolnego, promocją twórczości artystycznej, a także tym, którzy kulturę wspierają. Praca w kulturze jest swego rodzaju służbą, wymaga ogromnego zaangażowania i poświęcenia. Kultura – tak jak powietrze i woda – potrzebna jest człowiekowi do życia, wzbogaca jego codzienność, rozwija wrażliwość, dzięki niej ludzie realizują swoje pasje. Kultura jest nieodzownym czynnikiem trwania i rozwoju każdej lokalnej społeczności. Każdego roku poznajemy kolejnych Animatorów z terenu powiatu, którzy aktywnie realizują różne działania.

Organizatorami XIII Dnia Animatora Kultury był Powiat Radomski, Miasto Pionki oraz Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach.

Zobacz także

Zaszczep swojego pupila
Zaszczep swojego pupila
Napisz wiersz dla Babci i Dziadka - konkurs dla dzieci
Napisz wiersz dla Babci i Dziadka - konkurs dla dzieci
Ruszyły prace przy przebudowie ul. Targowej
Ruszyły prace przy przebudowie ul. Targowej
Apel o niedokarmianie zwierząt
Apel o niedokarmianie zwierząt
Konkurs „Moja bomba bożonarodzeniowa” rozstrzygnięty
Konkurs „Moja bomba bożonarodzeniowa” rozstrzygnięty