wtorek, 22 września 2020
poniedziałek, 17 sierpnia 2020 19:03   
Wręczenie nominacji dla dyrektorów szkół i przedszkola

Wręczenie nominacji dla dyrektorów szkół i przedszkola

Uroczyste nominacje wręczał burmistrz Robert Kowalczyk i kierownik wydziału edukacji Barbara Siek. Zdzisław Włodarski pozostaje na stanowisku dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach, Genowefa Czerwiec będzie kontynuowała swoją dotychczasową pracę jako dyrektor Przedszkola nr 1, a Barbara Glimasińska od 1 września obejmie Publiczną Szkołę Podstawową nr 5.

Jeszcze tylko 2 tygodnie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Niektórym dyrektorom kończą się okresy kadencji. Miasto Pionki ogłosiło konkurs na dyrektora przedszkola nr 1 i przygotowywało się do ogłoszenia konkursu na stanowisku dyrektora szkoły muzycznej, ale w związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie konkursy zostały odwołane. Placówki oświatowe nie mogą jednak funkcjonować bez dyrekcji i w związku z tym burmistrz podjął decyzję o nominowaniu na stanowiska na okres 1 roku.

– Kończą się kadencje i umowy poszczególnych dyrektorów. Dlatego postanowiłem, że stawiam doświadczenie, no to, żeby w tym trudnym czasie wszystkie nasze jednostki oświatowe mogły działać pod nadzorem osób, które zajmowały się od lat kierowaniem tego typu placówek. Dlatego na najbliższy rok powierzam obowiązki dyrektora przedszkola nr 1 pani Genowefie Czerwiec, dyrektora szkoły podstawowej nr 5 pani Barbarze Glimasińskiej i naszej ostoi muzycznej – panu Zdzisławowi Włodarskiemu – mówił Robert Kowalczyk. – Przez rok zobaczymy jak wszystko funkcjonuje w nowych warunkach, a wiosną przyszłego roku zobaczymy w jakiej rzeczywistości będziemy funkcjonować, bo dziś nikt nie podejmuje tak dalekosiężnych planów w uwagi na dynamiczną sytuację związaną z pandemią.

Burmistrz powołując na stanowisko dyrektora PSP nr 5 dotychczasowej dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pionkach, chciałby aby w szkole zapanowała dobra atmosfera, współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi i pozostałymi jednostkami samorządowymi była jak najlepsza oraz aby sytuacja w gronie pedagogicznym uległa poprawie.

Nowa dyrektor PSP nr 5 mówi, że w szkole należy kontynuować dobre rozwiązania i świetne pomysły, wdrażać nowe, a wszystkie sprawy sporne będzie konsultowała z gronem pedagogicznym, bo tak wyobraża sobie współpracę. Nie będą to decyzje jednoosobowe i odgórne, a właśnie wypracowane z całym gronem pedagogicznym i pracownikami, by jak najlepiej służyć całej społeczności szkolnej.

– Najważniejsi są uczniowie, to oczywiste. Dobra współpraca z pracownikami szkoły, z rodzicami, to klucz do sukcesu. Taka myśl przyświeca wszystkim dyrektorom. Będziemy podążać w kierunku współpracy także z organem prowadzącym – mówiła Barbara Glimasińska.

Ten nadchodzący rok szkolny rozpocznie się w trudnych warunkach związanych z koronawirusem. Wszystkie placówki przedszkolne i szkolne podlegające samorządowi są w pełni wyposażone w środki dezynfekujące oraz ochrony osobistej.

– Nie wiadomo co jeszcze wydarzy się przez te 2 tygodnie, ale my chcemy być dobrze przygotowani do nowego roku szkolnego w reżimie sanitarnym. Przede wszystkim przygotowani tak, by rodzice, dzieci, kadra nauczycielska i pracownicy naszych placówek czuli się bezpieczni i mogli realizować swoje obowiązki i działania. Dlatego sprawdziliśmy przygotowanie wszystkich jednostek oświatowych w naszym mieście i jesteśmy bardzo zadowoleni z przygotowania przedszkoli i żłobka, szkoły podstawowej nr 1 i nr 2. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie te dobre przygotowania nastąpią również w szkole podstawowej nr 5 – mówił burmistrz i zapewnił, że władze miasta zrobią wszystko by nowy rok szkolny pionkowskie placówki rozpoczęły w pełni przygotowane do obowiązujących nas obostrzeń oraz zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W najbliższym czasie odbędzie się również spotkanie z dyrektorami wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu omówienia organizacji rozpoczęcia roku szkolnego.

Wręczenie nominacji dla dyrektorów szkół i przedszkola

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster