wtorek, 22 września 2020
piątek, 07 sierpnia 2020 17:24   
Umowa na przebudowę ul. Słowackiego podpisana

Umowa na przebudowę ul. Słowackiego podpisana

7 sierpnia 2020 r. wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz burmistrz Robert Kowalczyk wraz ze skarbnik miasta Beatą Pietrus podpisali umowę na przebudowę ulicy Słowackiego w Pionkach. Wartość inwestycji to ponad 2,1 mln zł, z czego 1,3 mln wyniesie dofinansowanie z budżetu województwa.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Słowackiego na całej długości, czyli od skrzyżowania ul. Zakładowej do drogi powiatowej – ul. Żeromskiego. W ramach przebudowy powstaną bezpieczne ciągi piesze i rowerowe. Ponadto utworzone zostaną skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią, których celem jest ograniczenie prędkości pojazdów.

Dotacja będzie wypłacana w transzach na poszczególne lata do wysokości:

  • w roku 2020 – maksymalnie do kwoty 500 tys. zł,
  • w roku 2021 – maksymalnie do kwoty 330 tys. zł,
  • w roku 2022 – maksymalnie do kwoty 480 tys. zł.

Wkład własny miasta to ok. 874 tys. zł. Planowany czas zakończenia modernizacji to 31 stycznia 2022 r.

Umowa na przebudowę ul. Słowackiego podpisana

Wicemarszałek Rafał Rajkowski przy okazji podpisania umowy serdecznie pogratulował burmistrzowi Robertowi Kowalczykowi i całemu zespołowi, który tworzył ten projekt. Zarząd Województwa Mazowieckiego od kilku lat intensywnie wdraża wszystkie formy wsparcia dla samorządów, wiedząc o tym, że sytuacja samorządów wymaga większego wsparcia, bo obciążenia samorządów są coraz większe. W tym aspekcie inwestycyjnym ten instrument ważnych inwestycji dla zrównoważonego rozwoju jest jednym z kluczowych instrumentów. Wicemarszałek wspomniał również, że kwota 100 mln zł, która była w tym instrumencie, została już w pełni wykorzystana. Wyraził nadzieję, że w kolejnych latach budżet województwa zostanie również skonstruowany w podobny sposób, by można było nadal wspierać samorządy ponieważ ich potrzeby i oczekiwania są duże.

– Subregion radomski bardzo aktywnie uczestniczy w tym instrumencie. Wiele inwestycji, które są w realizacji czy pojawią się za chwilę w ramach zewnętrznego dofinansowania, będzie tego dowodem – kontynuował wicemarszałek. – Na roboczo mam okazję rozmawiać z panem burmistrzem o wielu rzeczach ważnych dla miasta Pionki i nawet przed chwilą mieliśmy okazję podyskutować o kilku ciekawych projektach. Kilka z nich z pewnością będzie w zainteresowaniu zarządu województwa. Chcę również bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym dobrych decyzji, wspierania pana burmistrza w działaniu na rzecz rozwoju miasta. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy dobry pomysł, jeszcze wspierany środkami zewnętrznymi, nie może być realizowany tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ma inne poglądy polityczne. Jeszcze raz dziękuję, bo wsparcie samorządowców przez wszystkich radnych jest oczywistym faktem jeżeli chodzi o kwestię pozyskiwania i finansowania w dużej części ze źródeł zewnętrznych.

Umowa na przebudowę ul. Słowackiego podpisana

W imieniu własnym i mieszkańców Robert Kowalczyk podziękował marszałkowi i zarządowi województwa mazowieckiego za bardzo trafną decyzję i wspomożenie naszego miasta w inwestycjach drogowych.

– Jak państwo wszyscy wiecie, a mieszkańcy szczególnie, ul. Słowackiego to właściwie samo centrum naszego miasta, gdzie większość naszych mieszkańców codziennie z tej ulicy korzysta. Przecież to ta ulica prowadzi do ścisłego centrum naszego miasta, a także pozwala dotrzeć do jednej z największych naszych szkół. Dzięki tej inwestycji w ul. Słowackiego, miasto nie tylko zrobi tę ulicę, ale również ulicę do niej dochodzącą, czyli tzw. ul. Krzywą, która również mieści się w samym centrum miasta. To pozwoli na zupełnie inny obieg, zarówno pieszy, jak i samochodowy w centrum Pionek. Dzięki temu, że inwestujemy również w Plac Konstytucji, to ta inwestycja pokaże centrum naszego miasta w zupełnie innym świetle.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie, stosowny czek z pokryciem został wręczony skarbnik miasta.

Umowa na przebudowę ul. Słowackiego podpisana

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster