poniedziałek, 28 września 2020
wtorek, 11 lutego 2020 14:19   
Remont dworców kolejowych

Remont dworców kolejowych

W dniu 11 lutego 2020 r. odbyła się konferencja prasowa posła ziemi radomskiej Konrada Frysztaka na dworcu kolejowym Pionki Zachodnie z udziałem przedstawicieli władz miasta oraz mieszkańców. Głównym tematem spotkania były remonty dworców kolejowych na terenie Pionek oraz ich dostępność dla podróżujących. Poseł poinformował przy okazji, że złożył poprawkę do budżetu państwa na utworzenie rezerwy celowej w sprawie likwidacji pokładów nitrocelulozy na terenie po byłych zakładach Pronit.

W pierwszej kolejności Konrad Frysztak mówił o uzyskanej odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury na interpelację w prawie remontu dworców Pionki Zachodnie i Główne. Z informacji jaką uzyskał wynika, że na obydwa dworce jest już gotowa dokumentacja projektowa oraz wydane zostały pozwolenia na budowę. Przetargi na budowę mają ruszyć na przełomie marca i kwietnia tego roku, a planowane zakończenie inwestycji, to III kwartał 2021 r. Wtedy dworce zostaną już oddane do użytkowania.

Co się zmieni? Przebudowa Dworca Pionki Główne objęta będzie nadzorem konserwatora zabytków, a to z racji tego, że budynek jest zabytkowy. Wykonane zostaną w obydwu lokalizacjach: termomodernizacja wewnętrzna, przebudowa węzła cieplnego, wymiana pokrycia dachowego, odnowiona zostanie elewacja zewnętrzna, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wymieniona instalacja elektryczna, odgromowa, gazowa, wodno-kanalizacyjna i przeciwpożarowa, zabudowa wentylacji i klimatyzacji, rewitalizacja terenów przyległych do dworców, montaż elementów małej architektury - donice, ławki, stojaki rowerowe, budowa miejsc postojowych, wymiana nawierzchni parkingów na placach przed dworcami, dostosowanie budynku dworca do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, wymiana oświetlenia zewnętrznego i bardzo ważne – zabudowa monitoringu, która pozwoli na dostępność obiektów przez całą dobę.

Kolejna ważna informacja jaką przekazał poseł Konrad Frysztak, to ta dotycząca likwidacji pokładów nitrocelulozy. Poseł złożył poprawkę do budżetu państwa na utworzenie rezerwy celowej w wysokości 10 mln zł na zadanie Likwidacja składowiska nitrocelulozy na terenie dawnych zakładów produkcji prochu Pronit w Pionkach. Wizytował miejsce składowania i jest przerażony bliskością domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych od miejsca składowania niebezpiecznych materiałów. Zapewnił, że ma poparcie swojego środowiska politycznego w Sejmie, ale liczy również na odzew ze strony innych parlamentarzystów ziemi radomskiej. Poprawka dyskutowana była na komisji ds. finansów i spotkała się z przychylnością. W najbliższy piątek odbędzie się trzecie czytanie projektu budżetu w Sejmie i głosowanie nad jego przyjęciem.

Odniósł się również do informacji jakie uzyskał od mieszkańców naszego miasta na temat zamykania poczekalni dworcowej kiedy kasa biletowa kończy pracę. Poseł interweniował w sprawie otwarcia poczekalni, ale nie spodziewał się, że sprawa zostanie rozwiązana w taki sposób. W dniu jutrzejszym zwróci się do PKP w tej kwestii i będzie interweniował aby poczekalnie były otwarte niezależnie od kas biletowych.

R.P.

Remont dworców kolejowych

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster