poniedziałek, 21 września 2020
czwartek, 30 stycznia 2020 03:28   
Zimowe ptakoliczenie z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Zimowe ptakoliczenie z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

 

W styczniu br. Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego włączył się w ogólnopolską 16 edycję Zimowego Ptakoliczenia (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach).

W ramach akcji został przeprowadzony spacer ornitologiczny dla uczniów klas VI i VII z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pionkach pod opieką Pani Lidii Jurek. Uczniowie pod czujnym okiem pracowników Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, ornitologa Cezarego Iwańczuka oraz Aleksandry Kołacz z dużym zaangażowaniem wypatrywali, rozpoznawali i liczyli wszystkie napotkane ptaki.

Zimowe ptakoliczenie z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Podczas spaceru ornitologicznego po mieście Pionki zaobserwowano 217 osobników należących do 19 gatunków ptaków, w tym:

 • Dzwoniec – 78
 • Czyż – 40
 • Kawka – 28
 • Jemiołuszka  16
 • Krzyżówka – 11
 • Sierpówka – 10
 • Sikora bogatka – 9
 • Mazurek – 5
 • Dzięcioł duży – 4
 • Sikora modra – 3
 • Kos – 3
 • Sójka – 2
 • Kruk – 2
 • Grubodziób – 1
 • Sroka – 1
 • Myszołów – 1
 • Sikora uboga – 1
 • Kowalik – 1
 • Wróbel – 1

Zimowe ptakoliczenie z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

W trakcie wędrówki uczniowie również mieli okazję zaobserwować jedną z form ochrony przyrody w Polsce – pomniki przyrody. Po podsumowaniu obserwacji, uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne. Dziękujemy uczniom oraz Pani Lidii Jurek za udział w tegorocznej akcji zimowego ptakoliczenia.

Zimowe ptakoliczenie z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Zimowe Ptakoliczenie to ogólnopolska akcja liczenia ptaków zimą, której koordynatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Odbywa się każdego roku, zawsze w ostatni weekend stycznia. Jej celem jest zliczanie napotkanych na obranej trasie ptaków, co pozwala na tworzenie i uzupełnianie bazy danych na temat zmian liczebności populacji poszczególnych gatunków ptaków w Polsce, na przestrzeni kolejnych lat. Akcja ma również charakter edukacyjny. Wyniki liczenia przesyła się za pomocą Elektronicznej Karty Obserwacji umieszczonej na stronie OTOP.

KPK

Zimowe ptakoliczenie z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster