niedziela, 27 września 2020
wtorek, 21 stycznia 2020 13:21   
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że do 31 stycznia 2020 r. można zgłaszać się po skierowania uprawniające do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w tejże ustawie, tj.:

- 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1.056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2019 zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, pokoje nr: 24, 25, 26 w celu wypełnienia oświadczenia i zapisania się na listę (prosimy mieć zaświadczenie z pracy o zarobkach netto za grudzień 2019 wszystkich pracujących członków rodziny lub inny dokument potwierdzający dochód – np. decyzję emerytury, decyzję z PUP).

Osoby, które nie zapiszą się na listy do 31 stycznia 2020 r. i nie wypełnią oświadczeń, nie będą mogły skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019.

MOPS

 

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster