niedziela, 27 września 2020
poniedziałek, 13 stycznia 2020 12:46   
Opaski życia dla seniorów

Opaski życia dla seniorów

W Pionkach został uruchomiony program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, który będzie realizowany przez 24 miesiące. Środki na ten cel otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i pochodzą one z budżetu Gminy Miasta Pionki i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zostanie nim objętych 30 osób, które będą wyposażone w specjalne opaski telemedyczne firmy SiDLY z przyciskiem SOS, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogły uzyskać niezbędną pomoc medyczną. Opaska działa przez 24h/dobę, 365 dni w roku.

Po wciśnięciu przycisku zostaje wysłany sygnał do centrum monitoringu i uruchamiane jest połączenie w trybie głośnomówiącym. Po przyjęciu takiego zgłoszenia ratownicy zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. To zdecydowanie ułatwia szybkie i właściwe udzielenie fachowej pomocy, a także oszczędza czas, który jest czynnikiem niezwykle istotnym w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu.

Opaska wyposażona jest również w detektor omdleń i lokalizator GPS. Urządzenie jest wyposażone w kartę SIM, dzięki czemu teleopiekun ma możliwość łączenia się z seniorem bezpośrednio. Opaska jest wodoodporna, senior musi nosić ją na ręce i co ważne, pamiętać o jej ładowaniu. Jedno ładowanie wystarcza na dwa do trzech dni.

Jest to usługa teleopieki, która daje poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie daje poczucie, że osoby starsze nie są same, że cały czas ktoś nad nimi czuwa.

Realizatorem programu polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w formie teleopieki jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 12 (Dział Usług Opiekuńczych) lub do pracowników socjalnych w celu wypełnienia niezbędnych formularzy.

Projekt skierowany jest do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Pierwszeństwo w dostępie do opasek będą miały osoby samotne, mieszkające same, niesamodzielne.

Seniorzy opaski będą otrzymywać za darmo, na czas określony w zawieranej umowie, oczywiście z możliwością przedłużenia tego okresu. Opłatę abonamentową będzie opłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

MOPS

Opaski życia dla seniorów

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster