poniedziałek, 21 września 2020
piątek, 10 stycznia 2020 16:02   
Zaśmiecanie lasów – przypadek ustalenia sprawcy

Zaśmiecanie lasów – przypadek ustalenia sprawcy

Jak wcześniej informowaliśmy, w dn. 12.11.2019r. miało miejsce spotkanie pracowników nadleśnictwa z przedstawicielami służb i samorządów lokalnych z Pionek poświęcone problemom zaśmiecania terenów leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, a także opracowaniu skutecznych działań profilaktycznych, propagandowych i metod zwalczania, w tym aktywizacji lokalnej społeczności w zakresie zapobieganiu zaśmiecania.

W następstwie powyższego, w trakcie patrolu służby leśnej wykonywanego w dn. 09.01.2020 r. na terenie Leśnictwa Podgóry , w oddz. 182f (teren bezpośrednio przyległy do ul. Dębowej) zostało stwierdzone świeże wysypisko śmieci, gdzie pośród innych odpadków znalezione zostały również dokumenty, które pozwalają na zidentyfikowanie sprawcy.

Zaśmiecanie lasów – przypadek ustalenia sprawcy

Sprawcy grożą poważne konsekwencje: czyn ten zagrożony jest mandatem karnym za zaśmiecanie lasu, oraz ze względu na położenie oddz. 182f na terenie rezerwatu „Pionki”, również ukaraniu na mocy Art. 127 Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r., za naruszenie zakazów obowiązujących w rezerwatach (czyn taki zagrożony jest karą grzywny lub aresztu).

Zaśmiecanie lasów – przypadek ustalenia sprawcy

Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Pionkach.

Zaśmiecanie lasów – przypadek ustalenia sprawcy

Artur Mazur, zdjęcia archiwum Nadleśnictwa

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster