niedziela, 27 września 2020
wtorek, 17 grudnia 2019 17:33   
Poseł Konrad Frysztak interweniuje w sprawie dworców

Poseł Konrad Frysztak interweniuje w sprawie dworców

W dniu 17 grudnia 2019 r. przy nieczynnym budynku dworca Pionki Zach. odbyła się konferencja prasowa posła ziemi radomskiej Konrada Frysztaka w sprawie ponownego otwarcia poczekalni i kas na dworcach kolejowych w Pionkach.

Konrad Frysztak po uzyskaniu informacji od władz miasta próbował skontaktować się z zarządem PKP S.A., ściślej z wiceprezes PKP S.A. Małgorzatą Zielińską, która w nowym zarządzie odpowiedzialna jest za kwestie dworców kolejowych, a także program budowy i rewitalizacji dworców kolejowych. Niestety uzyskanie bezpośredniego numeru telefonu do wiceprezes jest niemożliwe, a więc poseł zwrócił się w tej sprawie do wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego. Z uzyskanych informacji już wiadomo, że koleje chcą utrzymania dworców, a przede wszystkim kas biletowych.

W kwestii planowanej i zapowiadanej modernizacji pionkowskich dworców poseł w trybie pilnym złoży interpelację za pośrednictwem marszałka Sejmu do ministra infrastruktury.

– Oba te dworce wpisane są do programu budowy dworców na linii Dęblin-Radom na lata 2017-2020. Jak podpowiada kalendarz, już za niespełna 2 tygodnie rok 2020, a prace budowlane nie rozpoczęły się na żadnym z tych dwóch obiektów – mówił Konrad Frysztak.

Poseł chce uzyskać informacje od ministra na temat sytuacji dotyczącej dokumentacji projektowej, samej inwestycji i czy jest planowane jakiekolwiek rozwiązanie zastępcze dla mieszkańców, jak chociażby kontenerowe rozwiązanie na okres zimowy w których mogłyby funkcjonować zarówno kasy, jak i przede wszystkim poczekalnia dla podróżujących.

Poseł Konrad Frysztak interweniuje w sprawie dworców

Przy okazji Konrad Frysztak mówił również o złożonym zapytaniu do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie pokładów nitrocelulozy na terenie byłych zakładów Pronit. W tej sprawie również złożył poselską interpelację z zapytaniem czy rząd RP zamierza pomóc władzom Pionek w usunięciu bomby ekologicznej. Zapowiedział, że zwróci się również do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prośbą o przyśpieszenie procesu utylizacji niebezpiecznych materiałów.

Obecny na spotkaniu z posłem radny Grzegorz Wąsik przybliżył problem bezpiecznych przejść przez tory, ale przede wszystkim interwencji w PKP PLK o wybudowanie takiego przejścia do dworca Pionki Główne od strony ul. Dr M. Garszwo. Radny złożył interpelację w tej sprawie, którą burmistrz przekazał PKP, ale uzyskana odpowiedź nie satysfakcjonuje jednak nikogo. Zdaniem PKP władze Pionek mogą same wybudować takie przejście przez tory by zapewnić bezpieczeństwo podróżującym i dotarcie do peronu. Konrad Frysztak poprosił o szczegółowe informacje dotyczące dokładnego położenia przejść (na którym kilometrze linii kolejowej) by mógł interweniować w PKP PLK.

Wszyscy mają nadzieję, że dzięki wzmożonym interwencjom z różnych stron wkrótce problem zamkniętych budynków kolejowych zostanie rozwiązany.

R.P.


 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster