środa, 30 września 2020
piątek, 06 grudnia 2019 13:21   
Uroczystości ku czci św. Barbary

Uroczystości ku czci św. Barbary

4 grudnia w kościele pod wezwaniem św. Barbary odbyła się uroczysta msza święta ku czci męczennicy. Święta Barbara to nie tylko patronka parafii ale również naszego miasta. To święto szczególnie ważne dla pionkowian, którzy jak co roku w tym wyjątkowym dniu licznie przybyli do kościoła.

Mszę świętą celebrował biskup diecezjalny Henryk Tomasik. W uroczystościach wziął udział burmistrz miasta Robert Kowalczyk, zastępca burmistrza Kamila Kaczorowska, sekretarz Urzędu Miasta Ewa Kalinkowska, poseł na sejm Konrad Frysztak, radni Włodzimierz Szałabaj i Wojciech Maślanek oraz prezesi spółki miejskiej PWKC Robert Pyryt i Michał Golbert. Przewodzący mszy biskup Tomasik podkreślił wielką rolę śmierci św. Barbary z Nikomedii, męczennicy, która oddała życie w imię wiary. W trakcie liturgii na ręce biskupa przekazano prezenty, puszkę eucharystyczną wręczył burmistrz Robert Kowalczyk, prezesi PWKC Robert Pyryt i Michał Golbert - ornat. Obecny na uroczystościach poseł na sejm Konrad Frysztak ofiarował obraz radomskiej Fary - Parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu.

Święto Barbórki stało się również okazją do celebrowania jubileuszu 90-lecia parafii św. Barbary w Pionkach. Jak zapisano w kronice parafialnej: „W roku 1924 barak (stara parowozownia) o wymiarach 12 x 25 metrów za zgodą dyrekcji fabryki, został przebudowany na kaplicę. Kaplica znajdowała się obok toru kolejowego”. Nie poprzestano jednak na drewnianej kaplicy, lecz zmierzano do erygowania nowej parafii. Postanowiono wybudować nowy kościół. Napływ dużych mas ludzkich i drewniana kaplica, to główne przyczyny przemawiające za powstaniem odrębnej parafii w Zagożdżonie. Duże znaczenie dla powstania kościoła miała budowa fabryki, w której produkowano materiały łatwopalne i niebezpieczne. Wyżej wymienione fakty: szybki rozwój Państwowej Wytwórni Prochu, a wraz z nią osady, mała drewniana kapliczka, która nie mogła pomieścić wiernych, częste wypadki w fabryce oraz długa i trudna droga do kościoła parafialnego w Jedlni sprawiły, że postanowiono zorganizować oddzielną placówkę duszpasterską. Ponieważ teren, na którym miała być postawiona świątynia należał do własności Ministerstwa Spraw Wojskowych, Komitet Budowy Kościoła zwrócił się z prośbą o poparcie przedsięwzięcia do tej instytucji. Ministerstwo Spraw Wojskowych przychylnie ustosunkowało się do tej sprawy. W 1928 rok dnia 1 czerwca biskup Paweł Kubicki w czasie wizytacji, dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Pod budowę świątyni wyznaczono duży plac obok toru kolejowego na wprost mostu przy ulicy Kolejowej".

Źródło  - Parafia św. Barbary w Pionkach

R.N.

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster