poniedziałek, 28 września 2020
czwartek, 05 grudnia 2019 17:20   
Bożonarodzeniowa choinkowa tradycja

Bożonarodzeniowa choinkowa tradycja

Nadleśnictwo prowadzi jak co roku w okresie przedświątecznym sprzedaż choinek dla lokalnej społeczności. Sprzedaż odbędzie się w dniach od 17 do 19 grudnia w godzinach od 8:00 do 14:00.

Ceny choinek kształtują się następująco:

  • wysokość do1,5 m – 19,51 zł + 23% VAT = 24,00 zł,
  • 1,6 - 2,5 m – 25,20 zł + 23% VAT = 31,00 zł,
  • 2,6 - 3,5 m – 45,53 zł + 23% VAT = 56,00 zł,
  • 3,6 - 5,0 m – 74,80 zł  +23% VAT = 92,00 zł,
  • 5,1 -10,0 m – 150,46 zł + 23%VAT = 185,07 zł,
  • 10,1 i pow. – 247,97zł + 23%VAT= 305 ,00 zł.

Zastępca Nadleśniczego Artur Mazur: – Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych nabywców corocznie staramy się zapewnić możliwość zakupu żywej choinki. Przeciętnie sprzedajemy ok. 500-600 choinek rocznie. Niestety w roku bieżącym z powodów wynikających z układu wiekowego naszych plantacji choinkowych, podaż będzie nieco mniejsza. Podejrzewamy, że przeznaczymy do sprzedaży ok. 300 szt. choinek, stąd skrócony termin sprzedaży - przeciętnie sprzedajemy ok. 100 szt. choinek dziennie. Pragnę nadmienić, że w przypadku naszego Nadleśnictwa większość choinek przeznaczonych do sprzedaży produkowana jest na plantacjach choinkowych.

Plantacje choinkowe zakładane są na powierzchniach, które w Planach Zagospodarowania Przestrzennego lokalnych samorządów nie są przewidziane do zalesienia, tzn. są to tereny przewidziane pod gospodarkę rolną, łąkową itp. Tak więc choinki, które przeznaczamy do sprzedaży nie pochodzą z lasu lecz hodowane są na gruntach innych, czasowo wykorzystywanych jako plantacje choinkowe. W przypadku naszego Nadleśnictwa do założenia takich plantacji wykorzystaliśmy głównie tereny po dawnym gospodarstwie szkółkarskim. Niestety plantacje na dawnej szkółce leśnej zostały już wyeksploatowane, a na ponownie założonych tam plantacjach choinki będą dostępne dopiero za kilka lat.

Choinki, które mamy do dyspozycji w tym, a także przyszłym roku pochodzą z innych plantacji na gruntach porolnych, gdzie jednak nie były prowadzone zabiegi formowania (tzw. „strzyżenia” choinek). Stąd z góry uprzedzam o niższej ich jakości. Jednak nasze choinki mają też niepodważalne zalety: są żywe, zielone, pachnące i pochodzą z ekologicznej produkcji przy czym są stosunkowo tanie (cena jest taka sama jak w roku ubiegłym).

Serdecznie zapraszamy!

Nadleśnictwo Kozienice

Bożonarodzeniowa choinkowa tradycja

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster