poniedziałek, 21 września 2020
piątek, 20 września 2019 23:13   
Uroczyste podsumowanie projektu: „Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży”

Uroczyste podsumowanie projektu: „Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży”

12 września 2019r. w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Uroczystość rozpoczęła dyrektor ZS - Agnieszka Stępień, która powitała gości. Wśród zaproszonych byli przedstawiciele klas ósmych pionkowskich szkół podstawowych wraz z nauczycielami oraz młodzież i nauczyciele ZS– uczestnicy praktyk zawodowych w Grecji w 2019r.

W dniach 18-29 marca 2019r 42. uczniów z trzech kierunków: technik informatyk, technik fotografii i multimediów oraz technik eksploatacji portów i terminali odbyło praktyki zawodowe w Leptokarii.

Na uroczystym podsumowaniu przedstawiciele kierunków: Wiktoria Mularska (3ft), Luiza Szulc (2pt) i Szymon Jaworski (2it) dokładnie opowiedzieli o praktykach w Grecji.

Wyjazd do Grecji poprzedziły liczne przygotowania. Podczas rekrutacji, która trwała przez 2. miesiące, uczniowie musieli zdobyć jak najwięcej punktów. Liczyły się oceny z języka angielskiego, przedmiotów zawodowych, ocena z zachowania, frekwencja i aktywność w życiu szkolnym. Uczniowie składali formularze zgłoszeniowe do Komisji Rekrutacyjnej i z niecierpliwością oczekiwali na wyniki jej pracy. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich prac czuwały dyrektor Agnieszka Stępień i Anna Żyła - koordynator projektu.

Następnie uczniowie uczestniczyli w kursie języka angielskiego, a także w zajęciach z języka greckiego. W ramach przygotowania do zagranicznych praktyk w Grecji uczniowie poznawali również kulturę i zwyczaje tego pięknego kraju.

W czasie dwutygodniowego pobytu w Grecji młodzież odbyła 80 godzinne praktyki zawodowe, których program powstał w partnerstwie z SAGEM Training Services Ltd i firmami, w których młodzież praktykowała. Uczestnicy pracowali indywidualnie oraz w grupach, w zależności od zleconego zadania. Jednak najpierw przechodzili oni odpowiedni instruktaż, aby swoje obowiązki wykonywać bezpiecznie i efektywnie. Program praktyk był tak zaplanowany, aby odpowiadał on jak najbardziej potrzebom młodzieży, w związku z czym szczególny nacisk był położony na praktyczny wymiar wykonywanych zadań. Program miał też uzupełniać, a w niektórych elementach rozszerzać program nauczania zawodowego realizowany w szkole, tak aby umożliwić młodzieży jak najefektywniejszy rozwój. Nadzór nad jego realizacją sprawowali mentorzy z ramienia instytucji przyjmującej, a także firm. Zdobycie doświadczenia wynikającego z funkcjonowania w realnym zakładzie pracy, rozwinięcie i zdobycie nowych umiejętności, a także postaw związanych z pracą pod presją czasu czy kreatywnego rozwiązywania problemów są głównymi rezultatami zrealizowanych przez naszą młodzież programów praktyk. Dzięki uczestnictwie w projekcie młodzież otrzymała w sumie 4 dokumenty potwierdzające udział i odbycie praktyk zawodowych. Pierwszym z nich był certyfikat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który wydany został w polskiej i angielskiej wersji językowej. Następnie młodzież otrzymała certyfikat Europass-Mobilność, który zawiera wykaz nabytych kompetencji, a także wykonywanych obowiązków. Na sam koniec był to także dokument ECVET wraz z oceną nabycia konkretnych modułów/kompetencji. Stanowią one dużą wartość dla młodzieży, która otrzymała potwierdzenie rozwoju, jakiego dokonała w trakcie dwutygodniowych praktyk, ale również element, który będą mogli dołączyć do CV i wyróżni ich to na polskim oraz europejskim rynku pracy.

Oprócz codziennych zajęć praktycznych organizatorzy projektu przygotowali dla uczestników bogaty program kulturowy. Uczniowie Zielonego zwiedzili wiele ciekawych miejsc, m.in.:

• Meteory - zespół klasztorów ulokowanych na skałach piaskowca, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESO. Niesamowite widoki i krajobrazy, a także zdecydowanie różniące się od kościołów katolickich cerkwie zrobiły na grupie największe wrażenie.

• Stary Pantaleimon - malownicza miejscowość na zboczach Olimpu, która powstała w wyniku agresji tureckiej w XV wieku, a ludność uciekająca przed wysokimi podatkami schroniła się właśnie na zboczach tego mitycznego masywu. W miejscowości tej uczniowie mieli okazję spróbować lokalnych produktów.

• Leptokarya - jedna z największych miejscowości na terenie Riwiery Olimpijskiej, w której młodzież miała okazję poznawać typowo greckie produktu gastronomiczne. Jest to także miejsce gdzie lokalne władze mają swoją siedzibę.

• Zamek w Platamonas - twierdza krzyżowców wybudowana na przełomie XII i XII wieku, przez wracających z Konstantynopola rycerzy, którzy postanowili osiedlić się na tych ziemiach. Jest to miejsce wielu wydarzeń kulturalnych, w tym festiwali muzycznych.

• Rejs statkiem - Trikerri - jedna z tysięcy greckich wysp, gdzie znajduje się średniowieczny klasztor, który w czasach tureckich spełniał rolę więzienia. W czasie rejsu było to jedyne miejsce, które uczestnicy praktyk podziwiali z lądu. Świetnym uzupełnieniem rejsu był pokaz greckich tańców, w tym Sirtaki czy Zorby, które zrobiły na młodzieży wielkie wrażenie.

Podczas uroczystości podsumowania projektu uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film z przygotowań do wyjazdu i pobytu w Grecji, a także nauczyć się tańczyć Zorbę.

Na zakończenie dyrektor Zielonego zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy zdjęć zrobionych przez grupę fototechników w Grecji, a także na poczęstunek greckimi specjałami. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży Zielonego, jak i uczniów i nauczycieli przybyłych z okolicznych szkół.

Młodzież z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach w roku szkolnym 2019/2020 już po raz czwarty weźmie udział w praktykach zagranicznych. Wiosną 2020 roku do słonecznej Leptokarii uda się 42. uczniów z kierunków: technik informatyk, technik fotografii i multimediów oraz technik eksploatacji portów i terminali wraz z opiekunami.

ZS im. J. Śniadeckiego

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster