poniedziałek, 28 września 2020
środa, 24 lipca 2019 13:31   
PRZYZNANO DOTACJE DLA GMIN POWIATU RADOMSKIEGO

18 lipca w Radomskiej Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego podpisano umowy w ramach mazowieckich programów wsparcia.

Miasto Pionki uzyskało dotacje w kwocie blisko 140 tys. zł na realizację zgłoszonych projektów. Dofinansowano wykonanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach w kwocie 12 tys. 400 zł. Program „Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Pionkach” został dofinansowany kwotą 10 tys. zł.


Dofinansowanie przyznano w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”. Z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” przeznaczono 95 tys. 250zł na remont hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach. Z programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”przyznano również dofinansowania Rodzinnym Ogródkom Działkowym w Pionkach na realizację niezbędnych prac remontowych w łącznej kwocie 19 tys. 800 zł, w tym:
ROD ZGODA ul. Fabryczna – 4, 800zł
ROD ZGODA ul. Radomska – 3, 200zł
ROD KRZEWINKA ul. Spacerowa – 1, 800zł
ROD RELAKS ul. Niepodległości – 10, 000zł

 

W dniu 19 lipca miasto otrzymało również podpisaną umowę
od Marszałka Województwa w kwocie 30 840 PLN na dotację związaną 
z powstaniem pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Pionkach.

Powyższe inwestycje w znaczący sposób przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców Pionek.

 

 

 

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster