niedziela, 27 września 2020
środa, 19 czerwca 2019 12:46   
SĄ PIENIĄDZE NA MODERNIZACJĘ SALI SPORTOWEJ W PSP NR 5

Miasto Pionki otrzyma prawie 100.000 złoty dofinansowania na modernizację sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach.

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego 18 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”. Wśród jednostek, które otrzymają wsparcie finansowe jest również miasto Pionki, które otrzymało 95.520 zł.

Sala sportowa przy PSP nr 5 w Pionkach została oddana do użytku w 1998 roku. Ze względu na brak renowacji w okresie jej użytkowania oraz czynne eksploatowanie, nawierzchnia uległa zniszczeniu i nie spełnia współczesnych standardów do uprawiania zajęć sportowych. Modernizacja obiektu przystosuje go do obecnych standardów i umożliwi pełne wykorzystanie jego możliwości.

W ramach projektu zostanie wymieniona nawierzchnia sportowa oraz wyznaczone zostaną 3  boiska, które umożliwią niezależną organizację zajęć sportowych. Zakupione zostaną również kotary z napędem elektrycznym, które będą dzielić salę w zależności od potrzeb.

Planowane rozpoczęcie  prac przy remoncie sali sportowej -  sierpień 2019.

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Mienia Gminnego

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster