poniedziałek, 21 września 2020
czwartek, 06 czerwca 2019 11:36   
BUDYNEK „A” – KOLEJNY PRZETARG

Nie było chętnych na modernizację i przebudowę budynku „A" nad Stawem Górnym. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe.

Przypomnijmy: Przypomnijmy: Miasto Pionki jeszcze w 2017 roku otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad pięciu milionów złotych – 5 370 971, 65 zł z przeznaczeniem na modernizację i rewitalizację przestrzeni nad Stawem Górnym w ramach projektu „„Modernizacja infrastruktury nad stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Pierwsze dwa przetargi na podstawie pierwotnego planu ogłoszono jeszcze w ubiegłym roku. Na pierwszy nie zgłosiła się żadna firma a na drugi zaproponowane oferty pod względem ceny przewyższały zaplanowaną kwotę jaką na tę inwestycję przeznaczył nasz samorząd. Dokonano więc zmian w projekcie zmniejszając między innymi zakres prac modernizacyjnych.

Na podstawie nowej dokumentacji w maju tego roku ogłoszono kolejne postępowanie. Niestety tym razem także nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie ogłoszono więc następne - drugie po zmianie projektu.

- „Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach – budynek A” – czytamy w najnowszym ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego. Firmy, które są zainteresowane udziałem w tym przetargu swoje oferty mogą składać do dwudziestego czwartego czerwca tego roku. Jednocześnie wydłużony został termin realizacji zadania. Obecnie inwestycja powinna zostać zakończona do trzydziestego pierwszego lipca przyszłego roku.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster