poniedziałek, 21 września 2020
środa, 22 maja 2019 11:17   
SCHRONY DO PRZEGLĄDU

Powołana została specjalna komisja, która zajmie się oceną techniczną pionkowskich budowli ochronnych.

 

- Schron składa się z kilku pomieszczeń. W jednym z nich znajduje się dość skomplikowane urządzenie techniczne – filtrowentylacyjne RM - 200. Według zachowanego opisu składa się między innymi z: wentylatora z silnikiem elektrycznym i przekładnią napędu ręcznego, trzech filtropochłaniaczy FP 100u zamontowanych w jednej pionowej kolumnie, zaworów gazoszczelnych oraz przepływomierza – pisaliśmy jeszcze w 2013 roku.

Teraz ten i inne obiekty ochronne zostaną dokładnie sprawdzone i skontrolowane. Piętnastego maja opublikowane zostało zarządzenie Burmistrza Miasta Roberta Kowalczyka dotyczące „Przeprowadzenia komisyjnej kontroli budowli ochronnych na terenie miasta Pionki”. Zarządzenie jest wynikiem przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.

- Zarządzam przeprowadzenie w okresie od 15.05.2019 r. do 30.06.2019 r. na terenie miasta Pionki komisyjnej kontroli istniejących budowli ochronnych pod kątem stanu technicznego i przydatności do wykorzystania w chwili zagrożenia – czytamy między innymi w zarządzeniu burmistrza Roberta Kowalczyka. W tym celu powołana została specjalna komisja w składzie: Piotr Stolarski - Urząd Miasta Pionki, Członkowie Piotr Pasek - Urząd Miasta Pionki, Marek Konofalski - Urząd Miasta Pionki, Marta Jurek - Eko-Pionki. Komisja do trzydziestego czerwca oceni między innymi stan faktyczny istniejących budowli ochronnych a także oceni, czy nadają się do użycia.

Obiekty ochronne w naszym mieście znajdują się między innymi na terenie byłego „Pronitu”. Zlokalizowane są także pod blokami przy ulicy Aleje Lipowe. Jest tam ich pięć. Niektóre, przynajmniej jeszcze w 2013 roku wyposażone były w specjalistyczne urządzenia. Ponadto niemalże w każdym pionkowskim bloku wielorodzinnym nawet w tych zbudowanych z wielkiej płyty wytyczone zostały specjalne pomieszczenia tak zwane - ukrycia typu 2. W sumie na terenie miasta było ich ponad dziewięćdziesiąt.

(r.f.)

Zdjęcia archiwalne "Nad Zagożdżonką".

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster